OAK KULMANDAL

ओक कुलमंडळ

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:
 

 

Oak Kul Mandal welcomes you.

English Version

 

ओक कुलमंडळ आपले स्वागत करीत आहे.

मराठी आवृत्ती5th Oak Kulsammelan (Congregation) scheduled on 15th Jan. 2012 at Dombivli.
Click here for more details.

 

पाचवे जागतिक ओक कुलसंमेलन १५ जानेवारी २०१२ रोजी डोंबिवली येथे.
आधिक माहितीसाठी येथे टिचकी मारा.