OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

तिसरे ओक कुलसंमेलन २६ डिसेंबर २०१० डोंबिवली येथे!

अधिक माहिती लवकरच....


Birthdays
 • Vinayak Purushottam Oak (Palashet Nagaon Apte)-19 Apr
 • Mahesh Gajanan Oak (Boragaon - Mumbai)-19 Apr
 • Madhavi Sachin Oak (Bamanoli - Anagaon)-19 Apr
 • Shrikant Dattatray Oak (Hedavi - Hedavi - 5)-19 Apr
 • Gangu Ramchandra Oak (Pangarkar - Guhagar)-19 Apr
 • Chhaya Vasant Oak (Pangarkar - Kakartale Mahad)-19 Apr
 • Vijaya Shivaram Oak (Malan - Elder Branch - 1)-20 Apr
 • Saraswati Mahadev Oak (Hedavi - Hedavi - 5)-20 Apr
 • Shobha Bhaskar Oak (Pangarkar - Borawadi)-20 Apr
 • Sunanda Moreshwar Oak (Kolathare - Onkareshwar Pune)-21 Apr
 • Madhuri Madhusudan Oak (Bagaburondi - Varasai)-21 Apr
 • Meena Suhas Oak (Bamanoli - Shivane)-21 Apr
 • Sindhu Vaman Oak (Palashet Sidras)-21 Apr
 • Sitaram Damodar Oke (Hedavi - Hedavi - 2)-22 Apr
 • Dinesh Anant Oak (Palagad - Palagad - 4)-22 Apr
 • Shrinivas Waman Oak (Kolathare - Badlapur Younger Branch)-23 Apr
 • Chhaya Prabhakar Oak (Bagaburondi - Pune Itage)-23 Apr
 • Sucheta Purushottam Oak (Bagaburondi - Varasai)-23 Apr
 • Asha Sitaram Oak (Pangarkar - Kakartale Mahad)-24 Apr
 • Mohini Manohar Oak (Bagaburondi - Pune Itage)-24 Apr
 • Dattatray Krishnaji Oak (Kolathare - Onkareshwar Pune)-24 Apr
 • Tara Gangadhar Oak (Bagaburondi - Phadanis)-25 Apr
 • Chitra Manohar Oak (Bagaburondi - Pune Itage)-25 Apr
 • Nilakanth Dattatray Oak (Bagaburondi - Varasai)-25 Apr
 • Smita Shrikant Oak (Velamb - Younger Branch)-26 Apr
 • Supriya Hemachandra Oak (Pangarkar - Chavadartale Mahad)-26 Apr
 • Vijaykumar Chintamani Oak (Kolathare - Anagaon)-26 Apr
 • Asha Gopal Oak (Naravan - Dixit Varanasi)-26 Apr
 • Kaustubh Damodar Oak (Kolathare - Badlapur Younger Branch)-26 Apr
 • Arun Anant Oak (Malan - Middle Branch - 2)-27 Apr
 • Pramod Anant Oak (Shivane)-27 Apr
 • Bhaskar Krishnarao Oak (Naravan - Gimhavane)-27 Apr
 • Vasanti Shrikrishna Oak (Malan - Younger Branch - 1)-27 Apr
 • Asha Yashawant Oak (Bagaburondi - Kelave Mahim)-28 Apr
 • Vikas Prabhakar Oak (Malan - Elder Branch - 1)-28 Apr
 • Ujwala Vasant Oak (Kolathare - Badlapur Younger Branch)-29 Apr
 • Shubhangi Vishnu Oak (Hedavi - Hedavi - 5)-29 Apr
 • Harshad Avinash Oak (Palagad)-30 Apr
 • Hemachandra Madhusudan Oak (Kolathare - Badlapur Younger Branch)-30 Apr
 • Vaibhav Madhav Oak (Bamanoli - Shivane)-30 Apr
 • Gaurav Madhav Oak (Bamanoli - Shivane)-30 Apr
 • Vijay Vinayak Oak (Kolathare - Badlapur Elder Branch)-30 Apr
 • Snehalata Narayan Oak (Naravan - Gimhavane)-30 Apr
 • Meghana Yashawant Oak (Pangarkar - Guhagar)-1 May
 • Gopal Bhalchandra Oak (Bamanoli - Shivane)-1 May
 • Arun Madhav Oak (Hedavi - Hedavi - 5)-1 May
 • Sunetra Shankar Oak (Naravan - Mokadam)-1 May
 • Usha Dattatray Oak (Naravan - Mokadam)-1 May
 • Waman Prabhakar Oak (Kolathare - Badlapur Younger Branch)-1 May
 • Anagha Madhusudan Oak (Bagaburondi - Varasai)-1 May
 • Nalini Kashinath Oak (Palagad - Palagad - 2)-2 May
 • Seema Surendra Oak (Bagaburondi - Kurundawad)-2 May
 • Nalini Kashinath Oke (Palagad - Palagad - 2)-2 May
 • Yashodhar Madhusudan Oak (Kolathare - Badlapur Younger Branch)-2 May
 • Vinay Madhukar Oka (Hedavi - Hedavi - 5)-3 May
 • Ninad Ramesh Oak (Mahadaji Khanderao)-3 May
 • Shrikant Govind Oak (Hedavi - Hedavi - 1)-3 May
 • Madhav Manohar Oak (Bamanoli - Pune Kalevavar)-3 May
 • Padmakar Ramchandra Oak (Bagaburondi - Kurundawad)-3 May
 • Kamal Govind Oak (Shivane)-4 May
 • Sharad Narayan Oak (Kolathare - Anagaon)-4 May
 • Chintamani Mahadev Oak (Naravan - Gimhavane)-4 May
 • Arun Pandurang Oak (Bagaburondi - Varasai)-4 May
 • Padmaja Avinash Oak (Kolathare - Anagaon)-5 May
 • Rohit Sanjeev Oak (Bamanoli - Pune Shanivar Peth)-5 May
 • Usha Gajanan Oak (Velamb - Younger Branch)-5 May
 • Rajiv Ramchandra Oak (Naravan - Avalas Jabalpur)-5 May
 • Mohini Shrikrishna Oak (Pangarkar - Karnatak)-6 May
 • Deepti Achyut Oak (Kolathare - Badlapur Younger Branch)-6 May
 • Chintamani Padmakar Oak (Kolathare - Badlapur Elder Branch)-6 May
 • Ganesh Vasudev Oak (Naravan - Gimhavane)-7 May
 • Sunita Suresh Oak (Kolathare - Badlapur Younger Branch)-7 May
 • Shruti Girish Oak (Kolathare - Badlapur Elder Branch)-7 May
 • Agastya Rohit Oke (Bamanoli - Pune Shanivar Peth)-7 May
 • Geeta Ramchandra Oak (Palashet Sidras)-7 May
 • Avinash Anant Oak (Kolathare - Anagaon)-7 May
 • Sunita Suresh Oak (Palagad - Palagad - 2)-8 May
 • Manjusha Avinash Oak (Palagad)-8 May
 • Mukta Amod Oak (Palagad)-8 May
 • Megha Vijay Oak (Kolathare - Onkareshwar Pune)-8 May
 • Savita Shrikrishna Oak (Bamanoli - Shivane)-8 May
 • Vasudev Sadashiv Oak (Shivane - Varandha)-9 May
 • Sudha Purushottam Oak (Hedavi - Hedavi - 1)-10 May
 • Sindhu Purushottam Oak (Hedavi - Hedavi - 1)-10 May
 • Vikram Sameer Oak (Mahadaji Khanderao)-10 May
 • Jayant Narayan Oak (Naravan - Gimhavane)-10 May
 • Niranjan Govind Oak (Naravan - Gimhavane)-10 May
 • Vikas Vinayak Oak (Bamanoli - Shivane)-10 May
 • Gangu Mahadev Oak (Naravan - Gimhavane)-11 May
 • Malati Yashawant Oak (Boragaon - Mumbai)-11 May
 • Vidya Bhargav Oak (Palashet Sidras)-11 May
 • Suhas Kashinath Oak (Bagaburondi - Varasai)-13 May
 • Yashika Girish Oak (Kolathare - Badlapur Elder Branch)-13 May
 • Hemant Yashawant Oak (Boragaon - Mumbai)-13 May
 • Shirish Anant Oak (Palagad - Palagad - 4)-13 May
 • Saurabh Shrikant Oka (Pangarkar - Chavadartale Mahad)-14 May
 • Shashank Suresh Oak (Naravan - Gimhavane)-14 May
 • Sharvari Samir Oak (Bamanoli - Anagaon)-14 May
 • Alhad Shivaram Oak (Malan - Elder Branch - 1)-15 May
 • Hemalata Anil Oak (Kolathare - Onkareshwar Pune)-15 May
 • Mahesh Shrikrishna Oak (Bamanoli - Shivane)-15 May
 • Mayuresh Yashawant Oak (Pangarkar - Guhagar)-15 May
 • Saraswati Ganesh Oak (Malan - Middle Branch - 1)-15 May
 • Shriram Bhikaji Oak (Kolathare - Anagaon)-15 May
 • Parashuram Shridhar Oak (Malan - Younger Branch - 1)-15 May
 • Ameya Shrikrishna Oak (Bagaburondi - Varasai)-16 May
 • Aparna Shrikrishna Oak (Boragaon - Mumbai)-16 May
 • Shailaja Dattatray Oak (Kolathare - Anagaon)-16 May
 • Laxman Shankar Oak (Palagad - Palagad - 2)-16 May
 • Tanmayi Nitin Oak (Mahadaji Khanderao)-16 May
 • Satish Gajanan Oak (Naravan - Avalas Jabalpur)-16 May
 • Govind Sadashiv Oak (Bagaburondi - Kurundawad)-17 May
 • ABHIJIT Vidyasagar Oke (Kolathare - Badlapur Elder Branch)-17 May
 • Asmita Manohar Oak (Pangarkar - Mahad)-17 May
 • Vidula Shankar Oak (Palashet Nagaon Apte)-18 May
 • Aparna Poorwal Oak (Palagad - Palagad - 2)-18 May
 • Mukund Trimbak Oak (Kolathare - Badlapur Younger Branch)-18 May
 • Kavita Kaustubh Oak (Pangarkar - Borawadi)-18 May