OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:


Oak's Spouse
Generation #BranchNameFather/Husband NameDate of Birth 
6 Pangarkar - Guhagar Bhagirathi Kashinath Info
7 Pangarkar - Guhagar Unknown Vasudev Info
7 Pangarkar - Guhagar Unknown Vasudev Info
7 Pangarkar - Guhagar Unknown Govind Info
7 Pangarkar - Guhagar Unknown Gopal Info
7 Pangarkar - Guhagar Unknown Gopal Info
7 Pangarkar - Guhagar Janaki Ramchandra 01/04/1887 Info
8 Pangarkar - Guhagar Laxmi Balkrishna 25/01/1920 Info
9 Pangarkar - Guhagar Smita Suresh 05/04/YYYY Info
8 Pangarkar - Guhagar Indira Vishnu 23/02/1923 Info
7 Pangarkar - Guhagar Unknown Laxman Info
7 Pangarkar - Guhagar Urmila Laxman Info
8 Pangarkar - Guhagar Sumati Govind 08/08/YYYY Info
9 Pangarkar - Guhagar Anuya Yashawant 21/08/YYYY Info
8 Pangarkar - Guhagar Vinita Sharad Info
7 Pangarkar - Medhe Gangu Kashinath Info
8 Pangarkar - Medhe Uma Janardan Info
9 Pangarkar - Medhe Rama Balawant Info
10 Pangarkar - Medhe Nirmala Vishnu Info
10 Pangarkar - Medhe Kumud Achyut 24/02/YYYY Info
9 Pangarkar - Medhe Annapurna Gopal Info
10 Pangarkar - Medhe Uma Vaman Info
11 Pangarkar - Medhe Sudha Anant 24/06/YYYY Info
10 Pangarkar - Medhe Vasudha Vishwanath 23/06/YYYY Info
9 Pangarkar - Mahad Gopika Govind Info
10 Pangarkar - Mahad Kamal Ramchandra 30/08/YYYY Info
11 Pangarkar - Mahad Anuradha Krishnaji 30/06/1955 Info
10 Pangarkar - Mahad Satyabhama Viththal Info
9 Pangarkar - Mahad Laxmi Dattatray Info
10 Pangarkar - Mahad Rohini Madhusudan 16/09/YYYY Info
10 Pangarkar - Mahad Asmita Manohar 17/05/YYYY Info
8 Pangarkar - Mahad Ganga Vasudev Info
9 Pangarkar - Mahad Indira Vishnu 29/01/1913 Info
9 Pangarkar - Mahad Indira Vishnu Info
9 Pangarkar - Mahad Rakhama Pandurang Info
10 Pangarkar - Mahad Leela Anant 09/04/1930 Info
9 Pangarkar - Mahad Parvati Shankar Info
9 Pangarkar - Kakartale Mahad Gopika Jagannath Info
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Sudha Sadashiv 11/12/1921 Info
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Sunita Dattatray Info
9 Pangarkar - Kakartale Mahad Seeta Vishwanath 23/03/1924 Info
8 Pangarkar - Kakartale Mahad Savitri Ganesh Info
9 Pangarkar - Kakartale Mahad Yashoda Vasudev Info
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Sunita Ramchandra 15/08/YYYY Info
9 Pangarkar - Kakartale Mahad Laxmi Vasudev 06/03/YYYY Info
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Leelavati Krishnaji Info
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Parvati Mahadev Info
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Sushila Hari Info
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Vimal Vishnu Info
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Kamal Mukund Info
9 Pangarkar - Kakartale Mahad Satyabhama Govind Info
9 Pangarkar - Kakartale Mahad Annapurna Chintamani Info
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Sushila Sitaram 21/05/1927 Info
11 Pangarkar - Kakartale Mahad Charushila Dilip 19/10/YYYY Info
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Vijaya Vasudev Info
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Shaila Narasinh Info
10 Pangarkar - Kakartale Mahad Sunanda Vasant 28/07/YYYY Info
7 Pangarkar - Chavadartale Mahad Yashoda Waman Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Narayan Info
8 Pangarkar - Chavadartale Mahad Bhagirathi Ramchandra Info
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Anandi Narahari Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Nirmala Dattatray Info
11 Pangarkar - Chavadartale Mahad Anjali Vijay Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Pramila Sitaram Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Shashikala Ramchandra Info
8 Pangarkar - Chavadartale Mahad Satyabhama Ramkrishna Info
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Parvati Shankar Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Kadambari Hemachandra 30/01/1927 Info
11 Pangarkar - Chavadartale Mahad Bharati Dilip Info
11 Pangarkar - Chavadartale Mahad Bhagyashree Anil 07/09/YYYY Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Shalini Madhukar Info
11 Pangarkar - Chavadartale Mahad Nayana Milind Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Mangala Bhikaji Info
11 Pangarkar - Chavadartale Mahad Manjiri Aniruddha Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Padmavati Meghashyam Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Vijaya Govind Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Anjali Kishor Info
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Kamala Parasharam Info
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Kamala Parasharam Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Vaijayanti Raghuvir Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Neelam Prakash Info
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Indira Waman Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Sulabha Manohar 21/07/YYYY Info
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Nalini Moreshwar Info
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Leela Anant Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Vinita Vasant 03/11/YYYY Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Snehal Hemachandra Info
9 Pangarkar - Chavadartale Mahad Vimala Madhusudan Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Savita Prabhakar 23/11/YYYY Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Madhavi Suresh 03/01/YYYY Info
10 Pangarkar - Chavadartale Mahad Rajashree Jayant Info
7 Pangarkar - Karnatak Saraswati Prabhakar Info
8 Pangarkar - Karnatak Amba Ganesh Info
10 Pangarkar - Karnatak Vasundhara Anant 02/12/YYYY Info
10 Pangarkar - Karnatak Saraswati Bhimarao 25/08/1916 Info
10 Pangarkar - Karnatak Pramila Madhav Info
10 Pangarkar - Karnatak Kamala Waman Info
9 Pangarkar - Karnatak Kamal Sakharam Info
10 Pangarkar - Karnatak Shanta Dattatray Info
9 Pangarkar - Karnatak Laxmi Divakar Info
10 Pangarkar - Karnatak Sharada Gajanan Info
11 Pangarkar - Karnatak Suhasini Ramchandra Info
11 Pangarkar - Karnatak Sushil Raghuvir Info
10 Pangarkar - Karnatak Annapurna Vinayak Info
11 Pangarkar - Karnatak Anuradha Shrikrishna Info
11 Pangarkar - Karnatak Mangala Shrikant Info
10 Pangarkar - Karnatak Saraswati Chintamani Info
10 Pangarkar - Borawadi Yamuna Govind Info
11 Pangarkar - Borawadi Rama Keshav Info
12 Pangarkar - Borawadi Nirmala Govind Info
12 Pangarkar - Borawadi Vasundhara Purushottam 15/11/1929 Info
12 Pangarkar - Borawadi Sharmila Sharad 03/07/YYYY Info
10 Pangarkar - Borawadi Yashoda Gopal Info
11 Pangarkar - Borawadi Kamala Narahari Info
12 Pangarkar - Borawadi Leena Yashawant 19/02/YYYY Info
11 Pangarkar - Borawadi Annapurna Mahadev Info
12 Pangarkar - Borawadi Sulabha Manohar Info
12 Pangarkar - Borawadi Sudha Achyut Info
12 Pangarkar - Borawadi Suvarna Ramakant Info
12 Pangarkar - Borawadi Sucheta Vinaykumar 26/02/YYYY Info
12 Pangarkar - Borawadi Sunita Aravind 21/05/YYYY Info
11 Pangarkar - Borawadi Indira Vasant Info
12 Pangarkar - Borawadi Sunita Jayant 26/10/YYYY Info
12 Pangarkar - Borawadi Meghana Ratnakar Info
10 Pangarkar - Borawadi Saraswati Ganesh Info
11 Pangarkar - Borawadi Vasudha Shankar 20/11/YYYY Info
11 Pangarkar - Borawadi Nirmala Gangadhar Info
12 Pangarkar - Borawadi Usha Chandrashekhar Info
10 Pangarkar - Borawadi Sudha Waman Info
11 Pangarkar - Borawadi Sudha Bhalchandra 06/03/YYYY Info
10 Pangarkar - Borawadi Rakhama Vasudev Info
11 Pangarkar - Borawadi Sunita Vinayak 27/09/YYYY Info
10 Pangarkar - Borawadi Gangu Ramchandra Info
11 Pangarkar - Borawadi Leela Bhaskar 24/06/1923 Info
11 Pangarkar - Borawadi Malati Madhukar 06/12/1929 Info
12 Pangarkar - Borawadi Aditi Atul 23/05/YYYY Info
9 Pangarkar - Jambhulpada Radha Moreshwar Info
10 Pangarkar - Jambhulpada Mangala Yashawant Info
10 Pangarkar - Jambhulpada Urmila Raghuvir Info
10 Pangarkar - Jambhulpada Aruna Jayaram Info
8 Pangarkar - Jambhulpada Bhagirathi Vasudev Info
9 Pangarkar - Jambhulpada Indira Gajanan Info
9 Pangarkar - Jambhulpada Savitri Gajanan Info
9 Pangarkar - Jambhulpada Sumati Gajanan Info
10 Pangarkar - Jambhulpada Meghana Manohar Info
9 Pangarkar - Jambhulpada Prabhavati Krishnaji Info
8 Pangarkar - Jambhulpada Anapurna Gopal Info
9 Pangarkar - Jambhulpada Laxmi Keshav Info
10 Pangarkar - Jambhulpada Malati Mahadev 26/03/YYYY Info
10 Pangarkar - Jambhulpada Nirmala Yashawant Info
10 Pangarkar - Jambhulpada Madhavi Madhukar Info
10 Pangarkar - Jambhulpada Vijaya Arun 17/12/YYYY Info
9 Pangarkar - Jambhulpada Kamala Anant Info
10 Pangarkar - Jambhulpada Meena Dattatray Info
10 Pangarkar - Jambhulpada Vaishali Shrikant Info
9 Pangarkar - Jambhulpada Shalini Narayan Info
8 Pangarkar - Jambhulpada Mukta Govind Info
5 Pangarkar Ladghar Annapurna Waman Info
6 Pangarkar Ladghar Sudha Govind 19/07/1919 Info
7 Pangarkar Ladghar Meena Prabhakar Info
7 Pangarkar Ladghar Ashalata Prafullchandra Info
7 Palashet Nagaon Apte Radha Gopal Info
8 Palashet Nagaon Apte Laxmi Purushottam Info
9 Palashet Nagaon Apte Swati Govind 28/02/YYYY Info
9 Palashet Nagaon Apte Rohini Vinayak 14/06/YYYY Info
7 Palashet Nagaon Apte Rakhama Balkrishna Info
8 Palashet Nagaon Apte Unknown Shankar Info
8 Palashet Nagaon Apte Uma Shankar Info
9 Palashet Nagaon Apte Mangala Ramchandra Info
9 Palashet Nagaon Apte Shakuntala Krishnaji Info
9 Palashet Nagaon Apte Pratibha Dattatray 12/07/1936 Info
8 Palashet Nagaon Apte Parvati Sadashiv Info
9 Palashet Nagaon Apte Sudha Prabhakar Info
9 Palashet Nagaon Apte Leela Anant Info
9 Palashet Nagaon Apte Veena Vasudev Info
8 Palashet Nagaon Apte Sharada Ganesh Info
9 Palashet Nagaon Apte Manisha Madhav Info
9 Palashet Nagaon Apte Smita Arun Info
7 Palashet Nagaon Apte Laxmi Ramchandra Info
8 Palashet Nagaon Apte Godavari Pandurang Info
9 Palashet Nagaon Apte Manorama Shankar Info
14 Velamb - Elder Branch Parvati Damodar Info
14 Velamb - Elder Branch Anandi Gopal Info
15 Velamb - Elder Branch Laxmi Trimbak Info
16 Velamb - Elder Branch Savitri Kashinath Info
17 Velamb - Elder Branch Meena Raghunath Info
17 Velamb - Elder Branch Sudha Vishwanath 01/02/YYYY Info
17 Velamb - Elder Branch Sangeeta Pandharinath 31/07/YYYY Info
16 Velamb - Elder Branch Rama Jagannath Info
17 Velamb - Elder Branch Anjali Aravind Info
15 Velamb - Elder Branch Gangu Antaji Info
16 Velamb - Elder Branch Unknow Keshav Info
15 Velamb - Elder Branch Seeta Gopal Info
14 Velamb - Elder Branch Ahilya Narayan Info
15 Velamb - Elder Branch Rakhama Krishnaji Info
16 Velamb - Elder Branch Rama Gopal Info
16 Velamb - Elder Branch Laxmi Govind Info
17 Velamb - Elder Branch Sunita Raghunath 04/02/YYYY Info
17 Velamb - Elder Branch Sharmila Sharad Info
16 Velamb - Elder Branch Indira Dattatray Info
14 Velamb - Elder Branch Radha Pandurang Info
15 Velamb - Elder Branch Annapurna Vasudev Info
16 Velamb - Elder Branch Sushila Shankar Info
16 Velamb - Elder Branch Shanta Moreshwar Info
14 Velamb - Elder Branch Radha Damodar Info
13 Velamb - Elder Branch Yashoda Vasudev Info
14 Velamb - Younger Branch Anandi Vyankatesh Info
15 Velamb - Younger Branch Saraswati Vishnu Info
16 Velamb - Younger Branch Saguna Shankar Info
17 Velamb - Younger Branch Shakuntala Gajanan Info
17 Velamb - Younger Branch Shubhangi Gajanan 23/12/YYYY Info
17 Velamb - Younger Branch Nirmala Madhukar 06/07/YYYY Info
14 Velamb - Younger Branch Saraswati Moreshwar Info
14 Velamb - Younger Branch Unknown Govind Info
15 Velamb - Younger Branch Rama Dattatray Info
15 Velamb - Younger Branch Rama Dattatray Info
16 Velamb - Younger Branch Indira Vishwanath Info
17 Velamb - Younger Branch Aparna Aravind Info
16 Velamb - Younger Branch Sunanda Anant Info
14 Velamb - Younger Branch Laxmi Gopal Info
14 Velamb - Younger Branch Laxmi Gopal Info
14 Velamb - Younger Branch Parvati Shivaram Info
15 Velamb - Younger Branch Sushila Jagannath 04/09/1924 Info
16 Velamb - Younger Branch Vilasini Sharad Info
14 Velamb - Younger Branch Bhagirathi Krishnaji Info
15 Velamb - Younger Branch Janaki Raghunath Info
15 Velamb - Younger Branch Ganga Vasudev Info
15 Velamb - Younger Branch Seeta Ganesh Info
16 Velamb - Younger Branch Shreepad 29/03/1929 Info
16 Velamb - Younger Branch Sulabha Shrikrishna 23/03/YYYY Info
16 Velamb - Younger Branch Sudha Shriram Info
16 Velamb - Younger Branch Sushma Shrirang Info
16 Velamb - Younger Branch Smita Shrikant 26/04/YYYY Info
15 Velamb - Younger Branch Uma Sadashiv Info
13 Velamb - Younger Branch Saguna Chintamani Info
14 Velamb - Younger Branch Radha Keshav Info
15 Velamb - Younger Branch Laxmi Bhargav 19/12/1919 Info
15 Velamb - Younger Branch Vimal Gajanan Info
16 Velamb - Younger Branch Rekha Shrikant 12/09/YYYY Info
12 Malan - Elder Branch - 1 Unknown Moreshwar Info
13 Malan - Elder Branch - 1 Anandi Appaji Info
14 Malan - Elder Branch - 1 Laxmi Keshav Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Anandi Kashinath Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Sumati Dattatray Info
16 Malan - Elder Branch - 1 Diplaxmi Gajanan Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Sushila Vishnu Info
16 Malan - Elder Branch - 1 Vaishali Vilas Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Vimal Vasant Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Sudha Chintamani Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Vijaya Shivaram 20/04/1929 Info
14 Malan - Elder Branch - 1 Ganga Gopal Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Sushila Mahadev 08/01/1914 Info
16 Malan - Elder Branch - 1 Jayashree Vasudev 29/08/YYYY Info
16 Malan - Elder Branch - 1 Aparna Shriram 09/11/YYYY Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Shalini Shrikrishna Info
14 Malan - Elder Branch - 1 Yamuna Janardan Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Shakuntala Ravishankar 07/06/1924 Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Leela Anant 23/06/1932 Info
14 Malan - Elder Branch - 1 Avadi Raghunath Info
14 Malan - Elder Branch - 1 Janaki Raghunath Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Laxmi Gautam 01/09/YYYY Info
13 Malan - Elder Branch - 1 Moreshwar Info
14 Malan - Elder Branch - 1 Radha Vinayak Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Snehalata Dinakar 12/03/1922 Info
10 Boragaon - Mumbai Janaki Shivaram Info
16 Malan - Elder Branch - 1 Pratap 15/08/YYYY Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Mandakini Prabhakar 21/12/YYYY Info
16 Malan - Elder Branch - 1 Snehal Vikas Info
14 Malan - Elder Branch - 1 Chandrabhaga Waman Info
14 Malan - Elder Branch - 1 Satyabhama Waman Info
15 Malan - Elder Branch - 1 Anuradha Vishnu 14/04/YYYY Info
13 Malan - Middle Branch - 1 Uma Trimbak Info
14 Malan - Middle Branch - 1 Janaki Ramchandra Info
15 Malan - Middle Branch - 1 Shanta Vishwanath Info
14 Malan - Middle Branch - 1 Saraswati Ganesh 15/05/1895 Info
15 Malan - Middle Branch - 1 Malati Jagannath 07/03/1925 Info
11 Malan - Middle Branch - 2 Uma Madhav Info
12 Malan - Middle Branch - 2 Janaki Vinayak Info
13 Malan - Middle Branch - 2 Ganga Chintamani Info
14 Malan - Middle Branch - 2 Sushila Shamarao 25/06/1920 Info
15 Malan - Middle Branch - 2 Anjali Arun 06/07/YYYY Info
14 Malan - Middle Branch - 2 Kamal Narayan 20/06/1924 Info
15 Malan - Middle Branch - 2 Asha Ajit 21/06/YYYY Info
13 Malan - Middle Branch - 2 Parvati Vishwanath 08/12/1894 Info
14 Malan - Middle Branch - 2 Shashikala Subhash 06/04/YYYY Info
13 Malan - Middle Branch - 2 Saraswati Vishnu Info
14 Malan - Middle Branch - 2 Nalini Anant Info
15 Malan - Middle Branch - 2 Suhruda Anil Info
14 Malan - Middle Branch - 2 Sudha Shankar Info
14 Malan - Middle Branch - 2 Radha Hari Info
15 Malan - Middle Branch - 2 Indira Shankar Info
15 Malan - Middle Branch - 2 Rama Gopal Info
15 Malan - Middle Branch - 2 Vidya Moreshwar Info
13 Malan - Younger Branch - 1 Bhagirathi Moreshwar Info
13 Malan - Younger Branch - 1 Saraswati Moreshwar Info
14 Malan - Younger Branch - 1 Sulochana Purushottam Info
15 Malan - Younger Branch - 1 Nandini Sudhakar 14/03/YYYY Info
14 Malan - Younger Branch - 1 Snehalata Sadashiv 03/12/1931 Info
13 Malan - Younger Branch - 1 Girija Shridhar Info
14 Malan - Younger Branch - 1 Sulochana Parashuram Info
14 Malan - Younger Branch - 1 Shailaja Shrikrishna 25/12/1925 Info
14 Malan - Younger Branch - 1 Urmila Anant Info
14 Malan - Younger Branch - 1 Shalini Upendra Info
14 Malan - Younger Branch - 1 Mangala Pradyumn Info
7 Boragaon - Malakapur Seeta Ramrao Info
11 Boragaon - Malakapur Radha Balkrishna Info
12 Boragaon - Malakapur Sushila Dattatray Info
12 Boragaon - Malakapur Shamala Shantaram Info
12 Boragaon - Malakapur Vimal Vishnu Info
12 Boragaon - Malakapur Sujata Sudhakar Info
11 Boragaon - Malakapur Vatsala Vasudev Info
11 Boragaon - Malakapur Mangala Mahadev Info
11 Boragaon - Malakapur Janaki Kamalakar Info
10 Boragaon - Malakapur Chiu Gangadhar Info
11 Boragaon - Malakapur Parvati Mahadev Info
12 Boragaon - Malakapur Annapurna Laxman Info
13 Boragaon - Malakapur Vandana Balkrishna Info
12 Boragaon - Malakapur Malati Sadashiv Info
12 Boragaon - Malakapur Sushila Vasnat Info
8 Boragaon - Mumbai Yashoda Kashinath Info
10 Boragaon - Mumbai Awadi Achyut Info
9 Boragaon - Mumbai Saguna Janardan Info
10 Boragaon - Mumbai Parvati Sadashiv Info
11 Boragaon - Mumbai Susheela Narayan Info
12 Boragaon - Mumbai Shamal Sudhakar 15/10/YYYY Info
11 Boragaon - Mumbai Shamala Yashawant 27/07/1919 Info
11 Boragaon - Mumbai Malati Yashawant 11/05/1926 Info
12 Boragaon - Mumbai Anuradha Dilip 02/10/1953 Info
12 Boragaon - Mumbai Sangeeta Satish Info
11 Boragaon - Mumbai Usha Ramchandra 11/09/YYYY Info
10 Boragaon - Mumbai Girija Shankar Info
10 Boragaon - Mumbai Seeta Dinakar Info
10 Boragaon - Mumbai Ganga Dinakar Info
11 Boragaon - Mumbai Susheela Narayan Info
11 Boragaon - Mumbai Meena Gajanan Info
11 Boragaon - Mumbai Manisha Arvind Info
11 Boragaon - Mumbai Shobhana Anand Info
9 Boragaon - Mumbai Ambika Sitaram 14/08/1892 Info
10 Boragaon - Mumbai Laxmi Shripad 23/01/1918 Info
11 Boragaon - Mumbai Madhavi Shrikrishna 04/07/YYYY Info
11 Boragaon - Mumbai Sunita Prabhakar 10/10/YYYY Info
10 Boragaon - Mumbai Vimal Vishwanath Info
2 Boragaon - Badode Mumbai Laxmi Gopal Info
3 Boragaon - Badode Mumbai Rakhama Pandurang Info
3 Boragaon - Badode Mumbai Sumati Raghunath Info
3 Boragaon - Badode Mumbai Usha Shivaram 20/10/YYYY Info
2 Boragaon - Badode Mumbai Godavari Prabhakar Info
4 Boragaon - Badode Mumbai Rohini Sharachchandra Info
3 Boragaon - Badode Mumbai Uma Purushottam Info
5 Shivane - Varandha Saraswati Ganesh Info
6 Shivane - Varandha Thaku Kashinath Info
7 Shivane - Varandha Laxmi Krishnaji Info
8 Shivane - Varandha Ganga Sadashiv Info
9 Shivane - Varandha Shilavati Vasudev 20/08/1925 Info
9 Shivane Manu Ganesh Info
10 Shivane Sudha Anant Info
11 Shivane Smita Pramod 01/03/YYYY Info
10 Shivane Shakuntala Purushottam Info
10 Shivane Usha Hari Info
10 Shivane Shailaja Dattatray Info
9 Shivane Anandi Laxman Info
10 Shivane Sunita Parasharam Info
10 Shivane Suhasini Shridhar Info
9 Shivane Indira Krishnaji Info
10 Shivane Deepa Pradeep Info
11 Shivane Vijaya Waman Info
11 Shivane Sulabha Mahadev Info
11 Shivane Nirmala Raghunath 14/12/YYYY Info
8 Shivane Savitri Govind Info
10 Shivane Rakhama Vasudev 18/03/1914 Info
11 Shivane Kamal Govind 04/05/YYYY Info
11 Shivane Leena Gopal Info
11 Shivane Mangala Anant 18/10/YYYY Info
11 Shivane Sindhu Manohar 18/07/YYYY Info
9 Bamanoli - Shivane Sharada Gajanan Info
10 Bamanoli - Shivane Pramila Vasudev 16/08/1916 Info
11 Bamanoli - Shivane Savita Shrikrishna 08/05/YYYY Info
11 Bamanoli - Shivane Vaishali Prakash 04/09/YYYY Info
10 Bamanoli - Shivane Indira Keshav 08/08/1918 Info
11 Bamanoli - Shivane Nirmala Prabhakar Info
11 Bamanoli - Shivane Neeta Sharad Info
11 Bamanoli - Shivane Meghana Mohan 20/03/YYYY Info
11 Bamanoli - Shivane Anagha Arun 15/07/YYYY Info
9 Bamanoli - Shivane Unknown Parasharam Info
9 Bamanoli - Shivane Gangu Parasharam Info
9 Bamanoli - Shivane Annapurna Parasharam Info
9 Bamanoli - Shivane Mathura Daji Info
10 Bamanoli - Shivane Laxmi Vinayak Info
9 Bamanoli - Shivane Ahilya Shankar Info
9 Bamanoli - Shivane Seeta Shankar Info
10 Bamanoli - Shivane Malati Madhusudan Info
10 Bamanoli - Shivane Vijaya Gajanan Info
10 Bamanoli - Shivane Asha Dattatray 08/08/1938 Info
9 Bamanoli - Shivane Laxmi Laxman Info
9 Bamanoli - Shivane Annapurna Balkrishna Info
10 Bamanoli - Shivane Saguna Bhalchandra Info
11 Bamanoli - Shivane Shanta Gopal 17/10/1930 Info
12 Bamanoli - Shivane Bhagyashree Vidyadhar 17/03/YYYY Info
11 Bamanoli - Shivane Kunda Yashawant Info
11 Bamanoli - Shivane Meena Suhas 21/04/YYYY Info
12 Bamanoli - Shivane Vimal Moreshwar Info
9 Bamanoli - Shivane Bheema Nilkanth Info
9 Bamanoli - Shivane Yashoda Atmaram Info
10 Bamanoli - Shivane Malati Yashawant 09/06/1918 Info
11 Bamanoli - Shivane Shashikala Madhav 24/11/YYYY Info
10 Bamanoli - Shivane Sulabha Waman 26/12/1932 Info
10 Bamanoli - Shivane Medha Narahar 21/11/1932 Info
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Ganga Shankar Info
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Rama Shridhar Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Sushila Sakharam Info
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Seeta Parasharam Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Shalini Kashinath Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Sarojini Shripad Info
14 Kolathare - Badlapur Elder Branch Dwaraka Purushottam Info
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Annapurna Gopal Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Rama Dattatray Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Susheela Narasinh Info
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Mangala Aravind Info
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Kalindi Aravind Info
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Durga Raghunath Info
14 Kolathare - Badlapur Elder Branch Gangu Ramchandra Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Satyabhama Shrikrishna Info
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Anagha Ulhas 28/11/YYYY Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Gopika Balkrishna 19/01/1908 Info
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Anjali Ganesh 25/11/1936 Info
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Vijaya Vishnu Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Manorama Ramakant Info
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Malati Manohar Info
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Anandi Bhaskar Info
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Anandi Bhaskar Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Padmavati Padmakar Info
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Madhavi Chintamani Info
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Ajita Anant 11/11/YYYY Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Vasundhara Narayan Info
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Lalita Gajanan Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Rajani Divakar 02/02/1929 Info
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Uma Nilkanth Info
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Parvati Sadashiv Info
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Parvati Sadashiv Info
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Mathura Dinakar Info
15 Kolathare - Badlapur Elder Branch Savitri Keshav Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Sudha Mahadev Info
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Nalini Ramesh Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Vimal Vasudev Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Sharada Moreshwar Info
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Surekha Nagesh Info
16 Kolathare - Badlapur Elder Branch Mangala Vinayak Info
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Smita Suresh 15/07/YYYY Info
14 Kolathare - Badlapur Elder Branch Mathura Divakar Info
13 Kolathare - Badlapur Elder Branch Unknow Kondo Info
13 Kolathare - Badlapur Younger Branch Parvati Vishwanath Info
14 Kolathare - Badlapur Younger Branch Yashoda Vishnu Info
14 Kolathare - Badlapur Younger Branch Yashoda Vishnu Info
14 Kolathare - Badlapur Younger Branch Laxmi Vishnu Info
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Sudha Damodar 03/04/1919 Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Sunanda Kaustubh 04/10/YYYY Info
13 Kolathare - Badlapur Younger Branch Durga Kashinath Info
14 Kolathare - Badlapur Younger Branch Rakhama Waman Info
14 Kolathare - Badlapur Younger Branch Rama Krishna Info
14 Kolathare - Badlapur Younger Branch Yamuna Prabhakar Info
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Satybhama Madhav 03/12/1899 Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Jayashree Sharachchandra 22/10/YYYY Info
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Indira Bhagawan Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Suman Vidyasagar 21/08/1929 Info
17 Kolathare - Badlapur Younger Branch Sadhana Achyut 09/01/YYYY Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Nalini Vidyanand 14/11/YYYY Info
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Sumati Waman Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Vasanti Shrinivas 16/12/YYYY Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Vinita Prabhakar 24/02/YYYY Info
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Malati Madhusudan 25/02/1914 Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Anuradha Yashodhar 24/07/YYYY Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Dhanashree Hemachandra 11/09/YYYY Info
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Janaki Yashawant Info
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Saraswati Yashawant Info
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Parvati Trimbak 03/10/1939 Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Shobhana Mukund Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Shalini Mukund 07/04/YYYY Info
17 Kolathare - Badlapur Younger Branch Anjali Anil Info
17 Kolathare - Badlapur Younger Branch Vandana Vilas Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Hemalata Dattatray Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Jayashree Dhananjay 30/08/YYYY Info
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Urmila Laxman Info
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Nirmala Laxman Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Malini Vasant 08/12/1939 Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Sunita Suresh 07/05/YYYY Info
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Janaki Ramchandra Info
15 Kolathare - Badlapur Younger Branch Prabhavati Ramchandra Info
16 Kolathare - Badlapur Younger Branch Vaijayanti Bhalchandra Info
15 Kolathare - Trambakeshwar Janaki Raghunath Info
16 Kolathare - Trambakeshwar Laxmi Dhundiraj Info
17 Kolathare - Trambakeshwar Vasudha Chintamani Info
17 Kolathare - Trambakeshwar Vaishali Vinayak Info
11 Palagad - Palagad - 2 Aparna Poorwal 18/05/YYYY Info
15 Kolathare - Trambakeshwar Laxmi Krishnaji Info
16 Kolathare - Trambakeshwar Parvati Yashawant Info
17 Kolathare - Trambakeshwar Anita Anand Info
15 Kolathare - Anagaon Yashoda Bhikaji Info
16 Kolathare - Anagaon Vijaya Dattatray 03/02/1929 Info
16 Kolathare - Anagaon Padmavati Pandurang 03/06/1924 Info
16 Kolathare - Anagaon Vasanti Shriram 14/09/YYYY Info
17 Kolathare - Anagaon Vijaya Anant Info
17 Kolathare - Anagaon Padmavati Anant Info
18 Kolathare - Anagaon Shobha Padmakar 06/04/YYYY Info
18 Kolathare - Anagaon Savita Shripad Info
16 Kolathare - Anagaon Kashi Sitaram Info
16 Kolathare - Anagaon Ganga Sitaram Info
17 Kolathare - Anagaon Vasudha Vinayak Info
17 Kolathare - Anagaon Rakhumai Viththal Info
15 Kolathare - Anagaon Rama Vishnu Info
16 Kolathare - Anagaon Bhagirathi Keshav 11/04/1884 Info
17 Kolathare - Anagaon Annapurna Gopal Info
17 Kolathare - Anagaon Annapurna Gopal 28/01/1914 Info
18 Kolathare - Anagaon Rohini Ramchandra Info
18 Kolathare - Anagaon Anuradha Krishnaji Info
17 Kolathare - Anagaon Shanta Dattatray 27/11/1917 Info
18 Kolathare - Anagaon Vidya Aravind 10/01/YYYY Info
18 Kolathare - Anagaon Smita Ashok 08/08/YYYY Info
17 Kolathare - Anagaon Shakuntala Raghunath Info
17 Kolathare - Anagaon Vijaya Moreshwar Info
14 Kolathare - Anagaon Radha Krishnaji Info
15 Kolathare - Anagaon Satyabhama Govind Info
16 Kolathare - Anagaon Sunanda Anant 06/07/1920 Info
17 Kolathare - Anagaon Padmaja Avinash 05/05/YYYY Info
16 Kolathare - Anagaon Parvati Mahadev Info
17 Kolathare - Anagaon Shakuntala Shridhar 10/01/1914 Info
17 Kolathare - Anagaon Ashalata Chintamani 01/11/1924 Info
16 Kolathare - Anagaon Giraja Vishwanath Info
17 Kolathare - Anagaon Sumati Achyut Info
17 Kolathare - Anagaon Vijaya Kashinath Info
18 Kolathare - Anagaon Anjali Jayant Info
17 Kolathare - Anagaon Meena Madhukar 17/04/YYYY Info
16 Kolathare - Anagaon Rama Shankar Info
17 Kolathare - Anagaon Mangala Vasudev Info
17 Kolathare - Anagaon Arundhati Avinash 12/12/YYYY Info
16 Kolathare - Anagaon Indira Narayan Info
17 Kolathare - Anagaon Suniti Sharad 21/01/YYYY Info
16 Kolathare - Anagaon Usha Prabhakar 23/05/1923 Info
14 Kolathare - Onkareshwar Pune Yamu Narayan Info
15 Kolathare - Onkareshwar Pune Kamala Govind Info
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Sunanda Moreshwar 21/04/YYYY Info
15 Kolathare - Onkareshwar Pune Shamala Krishnaji Info
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Shubhangi Dattatray 18/08/YYYY Info
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Aparna Chandrashekhar 07/06/YYYY Info
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Vidya Sadashiv 06/11/YYYY Info
14 Kolathare - Onkareshwar Pune Savitri Ganesh Info
15 Kolathare - Onkareshwar Pune Vatsala Bhalchandra Info
15 Kolathare - Onkareshwar Pune Vimal Vishnu 01/01/YYYY Info
16 Kolathare - Onkareshwar Pune Anjali Anil 06/01/YYYY Info
15 Kolathare - Onkareshwar Pune Kamala Raghunath Info
14 Kolathare - Onkareshwar Pune Uma Shankar Info
14 Kolathare - Onkareshwar Pune Yamu Shankar Info
7 Bagaburondi - Kurundawad Rama Govind Info
8 Bagaburondi - Kurundawad Seeta Ramchandra Info
8 Bagaburondi - Kurundawad Seeta Ramchandra Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Radha Govind Info
10 Bagaburondi - Kurundawad Usha Vidyadhar 14/08/1911 Info
11 Bagaburondi - Kurundawad Pratibha Ashok Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Girija Shankar Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Girija Shankar 22/05/1897 Info
10 Bagaburondi - Kurundawad Susheela Viththal Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Radha Madhav 03/06/1905 Info
10 Bagaburondi - Kurundawad Sarala Chintamani 23/02/YYYY Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Rukmini Vasudev Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Kamala Keshav Info
10 Bagaburondi - Kurundawad Suniti Surendra 06/09/YYYY Info
8 Bagaburondi - Kurundawad Laxmi Vishnu Info
7 Bagaburondi - Kurundawad Anandi Krishnaji Info
8 Bagaburondi - Kurundawad Rama Chintamani Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Indira Shrikrishna Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Pramila Shrihari 31/01/1919 Info
10 Bagaburondi - Kurundawad Jayashree Prakash 13/07/YYYY Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Rajani Raghunath Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Mangala Janardan 23/05/1929 Info
10 Bagaburondi - Kurundawad Anjali Shashikant 12/12/YYYY Info
10 Bagaburondi - Kurundawad Alaka Shashikant 02/10/YYYY Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Prabha Gajanan Info
8 Bagaburondi - Kurundawad Parvati Dattatray Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Suhasini Dattatray 16/11/1931 Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Sudha Govind Info
8 Bagaburondi - Kurundawad Janaki Nagesh 31/10/1897 Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Sadhana Purushottam 02/06/YYYY Info
10 Bagaburondi - Kurundawad Jayashree Santosh Info
9 Bagaburondi - Kurundawad Usha Vanamali 19/08/1925 Info
7 Bagaburondi - Kurundawad Ganga Dhundiraj Info
8 Bagaburondi - Kurundawad Saraswati Laxman Info
10 Bagaburondi - Phadanis Saraswati Balkrishna Info
11 Bagaburondi - Phadanis Rukmini Ganesh Info
12 Bagaburondi - Phadanis Prabhavati Gangadhar 19/10/1919 Info
13 Bagaburondi - Phadanis Sharavati Muralidhar Info
12 Bagaburondi - Phadanis Shalini Vasudev Info
12 Bagaburondi - Phadanis Mohini Madhukar Info
9 Bagaburondi - Phadanis Rakhama Pandurang Info
10 Bagaburondi - Phadanis Indira Shankar Info
11 Bagaburondi - Phadanis Sunita Gangadhar Info
10 Bagaburondi - Phadanis Janaki Ramchandra Info
10 Bagaburondi - Phadanis Janaki Ramchandra Info
10 Bagaburondi - Varasai Yashoda Ganesh Info
10 Bagaburondi - Varasai Saraswati Ganesh Info
11 Bagaburondi - Varasai Radha Hari Info
12 Bagaburondi - Varasai Smita Subhash 05/11/YYYY Info
12 Bagaburondi - Varasai Shamala Ashok 01/01/YYYY Info
10 Bagaburondi - Varasai Laxmi Bhaskar Info
11 Bagaburondi - Varasai Vijaya Raghunath Info
11 Bagaburondi - Varasai Nirmala Anant Info
11 Bagaburondi - Varasai Sucheta Purushottam 23/04/YYYY Info
8 Bagaburondi - Varasai Saraja Bapu Info
9 Bagaburondi - Varasai Unknown Vishnu Info
9 Bagaburondi - Varasai Radha Vishnu Info
8 Bagaburondi - Varasai Radha Pandurang Info
9 Bagaburondi - Varasai Janaki Mahadev Info
10 Bagaburondi - Varasai Ganga Vaijanath Info
11 Bagaburondi - Varasai Vasanti Shivaram Info
11 Bagaburondi - Varasai Suprabha Kamalakar 01/03/YYYY Info
10 Bagaburondi - Varasai Yamuna Dattatray 15/04/1913 Info
11 Bagaburondi - Varasai Sumati Prabhakar 29/05/YYYY Info
11 Bagaburondi - Varasai Vasudha Vishwanath 21/03/YYYY Info
11 Bagaburondi - Varasai Nirmala Nilakanth 06/03/YYYY Info
11 Bagaburondi - Varasai Madhuri Madhusudan 21/04/YYYY Info
11 Bagaburondi - Varasai Meghana Manohar 12/04/YYYY Info
10 Bagaburondi - Varasai Julia Pandurang 07/06/1908 Info
11 Bagaburondi - Varasai Asha Ravindra Info
11 Bagaburondi - Varasai Ujwala Arun 12/01/YYYY Info
10 Bagaburondi - Varasai Kamala Vinayak 16/09/1918 Info
9 Bagaburondi - Varasai Savitri Trimbak Info
10 Bagaburondi - Varasai Shailaja Kashinath 29/02/YYYY Info
9 Bagaburondi - Pune Itage Radha Laxman Info
9 Bagaburondi - Pune Itage Rakhama Govind Info
10 Bagaburondi - Pune Itage Janaki Raghunath Info
11 Bagaburondi - Pune Itage Kamala Purushottam Info
11 Bagaburondi - Pune Itage Padma Narayan Info
10 Bagaburondi - Pune Itage Anandi Jagannath Info
11 Bagaburondi - Pune Itage Manorama Manohar 28/05/1922 Info
11 Bagaburondi - Pune Itage Sucheta Bajirao 04/04/YYYY Info
9 Bagaburondi - Pune Itage Gopika Keshav Info
9 Bagaburondi - Pune Itage Gangu Keshav Info
10 Bagaburondi - Pune Itage Meenakshi Gurunath Info
11 Bagaburondi - Pune Itage Pradnya Dilip 25/12/YYYY Info
10 Bagaburondi - Pune Itage Kamala Ranganath Info
5 Bagaburondi - Kelave Mahim Janaki Narayan Info
6 Bagaburondi - Kelave Mahim Susheela Sakharam 20/08/1917 Info
7 Bagaburondi - Kelave Mahim Mangala Shashikant Info
5 Bagaburondi - Kelave Mahim Annapurna Vasudev Info
5 Bagaburondi - Kelave Mahim Annapurna Vasudev Info
6 Bagaburondi - Kelave Mahim Vijaya Yashawant Info
4 Bagaburondi - Kelave Mahim Unknown Govind Info
6 Bagaburondi - Kelave Mahim Saraswati Gajanan Info
7 Bagaburondi - Kelave Mahim Jayashree Madhusudan Info
8 Hedavi - Hedavi - 1 Laxmi Gopinath 17/02/1918 Info
9 Hedavi - Hedavi - 1 Saraswati Moreshwar Info
10 Hedavi - Hedavi - 1 Nirmala Anant 09/12/1926 Info
9 Hedavi - Hedavi - 1 Uma Gangadhar Info
10 Hedavi - Hedavi - 1 Snehal Prabhakar 30/12/1930 Info
10 Hedavi - Hedavi - 1 Nalini Vasudev Info
10 Hedavi - Hedavi - 1 Malati Waman Info
9 Hedavi - Hedavi - 1 Rama Raghunath Info
10 Hedavi - Hedavi - 1 Mainavati Vinayak 02/10/1932 Info
8 Hedavi - Hedavi - 1 Seeta Ramchandra Info
9 Hedavi - Hedavi - 1 Shalini Govind 20/03/1921 Info
10 Hedavi - Hedavi - 1 Lalita Suresh Info
10 Hedavi - Hedavi - 1 Anjali Shrikant 04/08/YYYY Info
10 Hedavi - Hedavi - 1 Varsha Vasant Info
9 Hedavi - Hedavi - 1 Kusum Keshav Info
10 Hedavi - Hedavi - 1 Anjali Gajanan Info
7 Hedavi - Hedavi - 1 Laxmi Vyankatesh Info
7 Hedavi - Hedavi - 1 Anandi Sitaram Info
8 Hedavi - Hedavi - 1 Gopika Dinakar Info
9 Hedavi - Hedavi - 1 Anandi Purushottam Info
10 Hedavi - Hedavi - 1 Sunita Sitaram Info
8 Hedavi - Hedavi - 1 Laxmi Dattatray Info
9 Hedavi - Hedavi - 1 Shubhada Parashuram 16/04/YYYY Info
8 Hedavi - Hedavi - 2 Radha Hari Info
8 Hedavi - Hedavi - 2 Saraswati Hari Info
9 Hedavi - Hedavi - 2 Sumati Dattatray 24/02/1916 Info
9 Hedavi - Hedavi - 2 Sunita Prabhakar 18/06/YYYY Info
10 Hedavi - Hedavi - 2 Lata Ramchandra Info
9 Hedavi - Hedavi - 2 Saraswati Sitaram Info
10 Hedavi - Hedavi - 2 Sanjeevani Ramkishor 16/03/YYYY Info
7 Hedavi - Hedavi - 3 Unknown Keshav Info
8 Hedavi - Hedavi - 3 Laxmi Hari Info
9 Hedavi - Hedavi - 3 Saraswati Vinayak 01/03/1923 Info
10 Hedavi - Hedavi - 3 Sharayu Keshav 14/03/YYYY Info
10 Hedavi - Hedavi - 3 Smita Uday Info
7 Hedavi - Hedavi - 3 Ganga Trimbak Info
8 Hedavi - Hedavi - 3 Radha Purushottam Info
9 Hedavi - Hedavi - 3 Geeta Shankar Info
10 Hedavi - Hedavi - 3 Nirmala Gajanan Info
9 Hedavi - Hedavi - 3 Anandi Dattatray Info
10 Hedavi - Hedavi - 3 Mangal Trimbak Info
11 Pangarkar - Kakartale Mahad Darshana Mandar 29/07/YYYY Info
11 Pangarkar - Kakartale Mahad Shruti Shrinivas Info
11 Pangarkar - Kakartale Mahad Aishwarya Shrikant Info
7 Hedavi - Hedavi - 4 Laxmi Ganesh Info
8 Hedavi - Hedavi - 4 Yashoda Gangadhar Info
9 Hedavi - Hedavi - 4 Laxmi Balkrishna Info
10 Hedavi - Hedavi - 4 Yashoda Ganesh 08/08/YYYY Info
8 Hedavi - Hedavi - 4 Uma Mahadev Info
9 Hedavi - Hedavi - 4 Parvati Sadashiv Info
8 Hedavi - Hedavi - 4 Janaki Raghunath Info
8 Hedavi - Hedavi - 4 Seeta Ramchandra Info
9 Hedavi - Hedavi - 4 Bakula Vishnu Info
9 Hedavi - Hedavi - 4 Kamala Vishnu Info
10 Hedavi - Hedavi - 4 Suchita Viththal Info
10 Hedavi - Hedavi - 4 Vasundhara Hari Info
9 Hedavi - Hedavi - 5 Draupadi Narahari Info
9 Hedavi - Hedavi - 5 Uma Shankar Info
10 Hedavi - Hedavi - 5 Rajani Shantaram 27/12/1923 Info
11 Hedavi - Hedavi - 5 Mukta Hemant Info
10 Hedavi - Hedavi - 5 Shalini Madhav Info
10 Hedavi - Hedavi - 5 Mandakini Keshav Info
10 Hedavi - Hedavi - 5 Sudha Ramakant 29/08/YYYY Info
9 Hedavi - Hedavi - 5 Padmavati Muralidhar Info
8 Hedavi - Hedavi - 5 Annapurna Gangadhar Info
9 Hedavi - Hedavi - 5 Usha Gopal 09/01/1929 Info
8 Hedavi - Hedavi - 5 Durga Parasharam Info
9 Hedavi - Hedavi - 5 Sheela Anant 06/11/1921 Info
10 Hedavi - Hedavi - 5 Unknown Shirish Info
7 Hedavi - Hedavi - 5 Yashoda Hari Info
8 Hedavi - Hedavi - 5 Indira Kashinath Info
9 Hedavi - Hedavi - 5 Mangala Kamalakar Info
9 Hedavi - Hedavi - 5 Kunda Suresh Info
9 Hedavi - Hedavi - 5 Asha Shashikant Info
8 Hedavi - Hedavi - 5 Uma Shankar Info
8 Hedavi - Hedavi - 5 Annapurna Sitaram Info
9 Hedavi - Hedavi - 5 Radha Kushabhau Info
10 Hedavi - Hedavi - 5 Bhagirathi Waman Info
11 Hedavi - Hedavi - 5 Leela Vasudev Info
10 Hedavi - Hedavi - 5 Janaki Ramchandra Info
10 Hedavi - Hedavi - 5 Satyabhama Shrikrishna Info
11 Hedavi - Hedavi - 5 Anjali Ashok Info
10 Hedavi - Hedavi - 5 Pramila Gopal Info
11 Hedavi - Hedavi - 5 Vidya Anil Info
9 Hedavi - Hedavi - 5 Parvati Mahadev Info
9 Hedavi - Hedavi - 5 Saraswati Mahadev 20/04/1910 Info
11 Hedavi - Hedavi - 5 Mangala Madhukar 25/07/YYYY Info
10 Hedavi - Hedavi - 5 Lata Govind Info
10 Hedavi - Hedavi - 5 Kamal Ganesh 02/12/1927 Info
6 Hedavi Unknown Anant Info
6 Hedavi Laxmi Anant Info
7 Hedavi Uma Nilkanth Info
8 Hedavi Janaki Shantaram 04/08/1912 Info
8 Palagad Anandi Govind Info
6 Palagad Varanashi Kashinath Info
7 Palagad Ganga Sadashiv Info
8 Palagad Rama Bhaskar Info
8 Palagad Satyabhama Keshav Info
9 Palagad Mathura Trimbak 09/02/1920 Info
10 Palagad Asha Anant 05/01/YYYY Info
10 Palagad Manjusha Avinash 08/05/YYYY Info
8 Palagad Uma Shankar 27/12/1915 Info
9 Palagad Vijaya Madhav Info
9 Palagad Asha Sadashiv Info
9 Palagad Sudha Suresh 19/07/YYYY Info
8 Palagad Yashoda Narayan Info
9 Palagad Asha Vinayak 19/01/1923 Info
9 Palagad Vijaya Ramkrishna 10/10/YYYY Info
9 Palagad - Palagad - 3 Parvati Shankar 23/02/1914 Info
10 Palagad - Palagad - 3 Sunanda Moreshwar 10/09/YYYY Info
10 Palagad - Palagad - 3 Madhuri Sharad 14/04/YYYY Info
9 Palagad - Palagad - 3 Indira Hanumant 01/04/1920 Info
10 Palagad - Palagad - 3 Vijaya Prabhakar 28/05/YYYY Info
8 Palagad - Palagad - 2 Savitri Janardan Info
9 Palagad - Palagad - 2 Anandi Prabhakar Info
10 Palagad - Palagad - 2 Unknown Kashinath Info
10 Palagad - Palagad - 2 Pushpa Krishna Info
9 Palagad - Palagad - 2 Manorama Tukaram Info
10 Palagad - Palagad - 2 Prabhavati Padmakar 03/10/YYYY Info
8 Palagad - Palagad - 2 Godavari Devarao Info
9 Palagad - Palagad - 2 Kamala Kamalakar 25/10/1919 Info
8 Palagad - Palagad - 2 Rama Anant Info
9 Palagad - Palagad - 2 Janaki Jayaram Info
9 Palagad - Palagad - 2 Malati Moreshwar 01/01/1919 Info
9 Palagad - Palagad - 2 Susheela Bhaskar Info
8 Palagad - Palagad - 2 Girija Shankar Info
10 Palagad - Palagad - 2 Sunita Suresh 08/05/YYYY Info
10 Palagad - Palagad - 2 Kalpana Waman Info
10 Palagad - Palagad - 2 Sheela Ashok Info
9 Palagad - Palagad - 2 Leela Ramchandra Info
7 Palagad - Palagad - 2 Akka Pandharinath Info
8 Palagad - Palagad - 2 Sundara Hareshwar Info
7 Palagad - Palagad - 2 Narmada Vyankatesh Info
5 Palagad - Palagad - 1 Krishni Ganesh Info
8 Palagad - Palagad - 1 Anandi Kashinath Info
9 Palagad - Palagad - 1 Rama Purushottam Info
10 Palagad - Palagad - 1 Kalpana Gaurishankar 29/08/1929 Info
10 Palagad - Palagad - 1 Shobhana Umakant Info
10 Palagad - Palagad - 1 Anjana Ulhas Info
9 Palagad - Palagad - 1 Prema Laxmikant Info
9 Palagad - Palagad - 1 Kamala Balawant Info
10 Palagad - Palagad - 1 Manisha Anand Info
9 Palagad - Palagad - 4 Radha Muralidhar Info
10 Palagad - Palagad - 4 Arati Laxman Info
10 Palagad - Palagad - 4 Dhanashree Anant 18/11/YYYY Info
10 Palagad - Palagad - 4 Bhagyashree Shrikant Info
7 Palagad - Palagad - 4 Girija Krishna Info
7 Palagad - Palagad - 4 Janaki Ramchandra Info
8 Palagad - Palagad - 4 Yashoda Yashawant Info
9 Palagad - Palagad - 4 Tara Balkrishna 31/10/1915 Info
10 Palagad - Palagad - 4 Urmila Anand 21/09/YYYY Info
9 Palagad - Palagad - 4 Shashikala Keshav Info
9 Palagad - Palagad - 4 Sumati Ramdas Info
8 Palagad - Palagad - 4 Laxmi Ganapati Info
8 Palagad - Palagad - 4 Radha Purushottam Info
9 Palagad - Palagad - 4 Malati Madhav Info
8 Palagad - Palagad - 4 Seeta Vishwanath 17/04/1910 Info
9 Palagad - Palagad - 4 Meenakshi Arunkumar 01/11/YYYY Info
7 Naravan - Mokadam Ganga Kashinath Info
8 Naravan - Mokadam Sunita Vishnu 20/01/YYYY Info
8 Naravan - Mokadam Sanjeevani Vishwanath Info
7 Naravan - Mokadam Laxmi Dattatray Info
7 Naravan - Mokadam Laxmi Dattatray 10/07/1910 Info
8 Naravan - Mokadam Vijaya Narayan 11/06/1920 Info
9 Naravan - Mokadam Meera Shashikant 25/11/YYYY Info
8 Naravan - Mokadam Sunetra Shankar 01/05/YYYY Info
8 Naravan - Mokadam Sunanda Achyut 19/11/YYYY Info
8 Naravan - Mokadam Vandana Mukund Info
7 Naravan - Mokadam Seeta Vasudev Info
8 Naravan - Mokadam Sumangal Vasant Info
8 Naravan - Mokadam Madhavi Madhav Info
8 Naravan - Mokadam Asha Janardan Info
8 Naravan - Mokadam Mrudul Manohar 09/06/YYYY Info
8 Naravan - Mokadam Jyoti Prabhakar 10/04/YYYY Info
9 Naravan - Gimhavane Janaki Vasudev Info
10 Naravan - Gimhavane Laxmi Ganesh 29/03/1917 Info
11 Naravan - Gimhavane Mrunalini Vikram Info
11 Naravan - Gimhavane Mrudula Ashok 19/05/YYYY Info
10 Naravan - Gimhavane Pramila Krishnarao Info
11 Naravan - Gimhavane Snehalata Bhaskar 03/02/YYYY Info
11 Naravan - Gimhavane Sudha Suresh Info
9 Naravan - Gimhavane Unknown Waman Info
9 Naravan - Gimhavane Anandi Kashinath Info
10 Naravan - Gimhavane Radha Raghunath Info
11 Naravan - Gimhavane Krishna Narayan Info
12 Naravan - Gimhavane Sumedha Jayant Info
10 Naravan - Gimhavane Parvati Mahadev Info
11 Naravan - Gimhavane Saraswati Ganesh Info
11 Naravan - Gimhavane Sharada Chintamani Info
12 Naravan - Gimhavane Sadhana Govind 08/10/YYYY Info
9 Naravan - Gimhavane Janaki Ramchandra Info
11 Naravan - Gimhavane Vitha Govind Info
11 Naravan - Gimhavane Narmada Govind Info
10 Naravan - Gimhavane Unknown Purushottam Info
11 Naravan - Gimhavane Shanta Mukund Info
9 Naravan - Gimhavane Durga Sitaram Info
10 Naravan - Gimhavane Laxmi Pandurang Info
11 Naravan - Gimhavane Jayashree Govind Info
11 Naravan - Gimhavane Bhagyashree Gajanan 03/01/YYYY Info
10 Naravan - Gimhavane Vimal Ramkrishna Info
10 Naravan - Gimhavane Susheela Narayan Info
11 Naravan - Gimhavane Shubhada Shrikrishna 06/07/YYYY Info
10 Naravan - Gimhavane Nirmala Damodar Info
9 Naravan - Gimhavane Saraswati Ganesh Info
9 Naravan - Gimhavane Unknown Sadashiv Info
9 Naravan - Gimhavane Janaki Ramchandra Info
9 Naravan - Gimhavane Janaki Ramchandra Info
9 Naravan - Gimhavane Radha Hari Info
9 Naravan - Dixit Varanasi Rukmini Dhundiraj Info
10 Naravan - Dixit Varanasi Saraja Gajanan Info
10 Naravan - Dixit Varanasi Shalini Gopal 29/11/1923 Info
11 Naravan - Dixit Varanasi Madhuri Narayan 22/05/YYYY Info
8 Naravan - Dixit Varanasi Annapurna Mukund Info
9 Naravan - Dixit Varanasi Smita Rajabhau 28/02/YYYY Info
9 Naravan - Dixit Varanasi Rekha Madhusudan 12/12/YYYY Info
6 Naravan - Avalas Jabalpur Laxmi Bhaskar Info
7 Naravan - Avalas Jabalpur Radha Govind Info
8 Naravan - Avalas Jabalpur Laxmi Narahari Info
8 Naravan - Avalas Jabalpur Leela Raghunath 01/04/1914 Info
9 Naravan - Avalas Jabalpur Kumudini Ramchandra 25/08/1920 Info
9 Naravan - Avalas Jabalpur Mrunalini Madhukar 16/08/1928 Info
10 Naravan - Avalas Jabalpur Seema Makarand 08/10/YYYY Info
9 Naravan - Avalas Jabalpur Meera Prabhakar 27/09/YYYY Info
8 Naravan - Avalas Jabalpur Susheela Janardan Info
8 Naravan - Avalas Jabalpur Sumati Gangadhar Info
7 Naravan - Avalas Jabalpur Girija Sadashiv Info
8 Naravan - Avalas Jabalpur Mandakini Gajanan 13/11/1930 Info
9 Naravan - Avalas Jabalpur Sharmila Satish 11/07/YYYY Info
8 Naravan - Avalas Jabalpur Shakuntala Kamalakar Info
8 Naravan - Avalas Jabalpur Anupama Anant 20/09/YYYY Info
8 Naravan - Avalas Jabalpur Anita Madhusudan Info
8 Naravan - Avalas Jabalpur Vaishali Madhav Info
18 Kolathare - Badlapur Elder Branch Chitra Vidyasagar 27/09/YYYY Info
17 Kolathare - Badlapur Elder Branch Arundhati Eknath 25/03/YYYY Info
11 Pangarkar - Karnatak Jayashree Divakar 10/09/YYYY Info
18 Kolathare - Badlapur Elder Branch Sampada Girish 02/02/YYYY Info
18 Kolathare - Badlapur Elder Branch Anjali Bhaskar 08/10/YYYY Info
11 Bagaburondi - Kurundawad Varada Chinmay Info
19 Kolathare - Anagaon Vaibhavi Amit Info
11 Bagaburondi - Pune Itage Prema Laxman Info
12 Palagad - Palagad - 2 Rutu Siddharth 24/05/YYYY Info
9 Pangarkar - Guhagar Anita Arun 10/04/YYYY Info
10 Pangarkar - Guhagar Bhagyada Saurabh 20/10/YYYY Info
12 Hedavi - Hedavi - 5 Prachi Jayawant 10/09/YYYY Info
9 Pangarkar - Guhagar Vaishali Ramchandra 19/08/YYYY Info
9 Pangarkar - Guhagar Trupti Jayant Info
10 Pangarkar - Guhagar Reshma Apurva Info
10 Palagad - Palagad - 2 Preeti Milind Info
11 Bamanoli - Pune Shanivar Peth Nisha Shirish 16/12/YYYY Info
10 Bamanoli - Shivane Sulabha Shripad 07/08/1934 Info
11 Bamanoli - Shivane Medha Madhav 16/07/YYYY Info
18 Velamb - Younger Branch Leena Jaydeep Info
12 Naravan - Gimhavane NIRAJA Shashank 14/10/YYYY Info
11 Hedavi - Hedavi - 2 Kirti Rajiv 24/11/YYYY Info
12 Pangarkar - Borawadi Priti Girish Info
17 Malan - Elder Branch - 1 Kaumudi Sagar 13/11/YYYY Info
16 Malan - Elder Branch - 1 Prachi Pradeep 14/01/YYYY Info
11 Palagad Mukta Amod 08/05/YYYY Info