OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:

वाढदिवस
 • विनायक पुरुषोत्तम ओक (पालशेतनागांव आपटे)-19 Apr
 • महेश गजानन ओक (बोरगाव - मुंबई)-19 Apr
 • माधवी सचिन ओक (बामणोली - अनगाव)-19 Apr
 • श्रीकांत दत्तात्रय ओक (हेदवी - हेदवी - ५)-19 Apr
 • गंगू रामचंद्र ओक (पांगारकर - गुहागर)-19 Apr
 • छाया वसंत ओक (पांगारकर - काकरतळे महाड)-19 Apr
 • विजया शिवराम ओक (मळण - थोरली शाखा - १)-20 Apr
 • सरस्वती महादेव ओक (हेदवी - हेदवी - ५)-20 Apr
 • शोभा भास्कर ओक (पांगारकर - बोरवाडी)-20 Apr
 • सुनंदा मोरेश्वर ओक (कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे)-21 Apr
 • माधुरी मधुसुदन ओक (बागबुरोंडी - वरसई)-21 Apr
 • मीना सुहास ओक (बामणोली - शिवणे)-21 Apr
 • सिंधु वामन ओक (पालशेत सिद्रस)-21 Apr
 • सीताराम दामोदर ओक (हेदवी - हेदवी - २)-22 Apr
 • दिनेश अनंत ओक (पालगड - पालगड - ४)-22 Apr
 • श्रीनिवास वामन ओक (कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा)-23 Apr
 • छाया प्रभाकर ओक (बागबुरोंडी - पुणे इटगे)-23 Apr
 • सुचेता पुरुषोत्तम ओक (बागबुरोंडी - वरसई)-23 Apr
 • आशा सिताराम ओक (पांगारकर - काकरतळे महाड)-24 Apr
 • मोहिनी मनोहर ओक (बागबुरोंडी - पुणे इटगे)-24 Apr
 • दत्तात्रय कृष्णाजी ओक (कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे)-24 Apr
 • तारा गंगाधर ओक (बागबुरोंडी - फडणीस)-25 Apr
 • चित्रा मनोहर ओक (बागबुरोंडी - पुणे इटगे)-25 Apr
 • निळकंठ दत्तात्रय ओक (बागबुरोंडी - वरसई)-25 Apr
 • स्मिता श्रीकांत ओक (वेळंब - धाकटी शाखा)-26 Apr
 • सुप्रिया हेमचंद्र ओक (पांगारकर - चवदारतळे महाड)-26 Apr
 • विजयकुमार चिंतामणी ओक (कोळथरे - अनगाव)-26 Apr
 • आशा गोपाळ ओक (नरवण - दिक्षित वाराणसी)-26 Apr
 • कौस्तुभ दामोदर ओक (कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा)-26 Apr
 • अरूण अनंत ओक (मळण - मधली शाखा - २)-27 Apr
 • प्रमोद अनंत ओक (शिवणे)-27 Apr
 • भास्कर कृष्णराव ओक (नरवण - गिम्हवणे)-27 Apr
 • वासंती श्रीकृष्ण ओक (मळण - धाकटी शाखा - १)-27 Apr
 • आशा यशवंत ओक (बागबुरोंडी - केळवे माहीम)-28 Apr
 • विकास प्रभाकर ओक (मळण - थोरली शाखा - १)-28 Apr
 • उज्वला वसंत ओक (कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा)-29 Apr
 • शुभांगी विष्णु ओक (हेदवी - हेदवी - ५)-29 Apr
 • हर्षद अविनाश ओक (पालगड)-30 Apr
 • हेमचंद्र मधुसुदन ओक (कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा)-30 Apr
 • वैभव माधव ओक (बामणोली - शिवणे)-30 Apr
 • गौरव माधव ओक (बामणोली - शिवणे)-30 Apr
 • विजय विनायक ओक (कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा)-30 Apr
 • स्नेहलता नारायण ओक (नरवण - गिम्हवणे)-30 Apr
 • मेघना यशवंत ओक (पांगारकर - गुहागर)-1 May
 • गोपाळ भालचंद्र ओक (बामणोली - शिवणे)-1 May
 • अरुण माधव ओक (हेदवी - हेदवी - ५)-1 May
 • सुनेत्रा शंकर ओक (नरवण - मोकदम)-1 May
 • उषा दत्तात्रय ओक (नरवण - मोकदम)-1 May
 • वामन प्रभाकर ओक (कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा)-1 May
 • अनघा मधुसुदन ओक (बागबुरोंडी - वरसई)-1 May
 • नलिनी काशिनाथ ओक (पालगड - पालगड - २)-2 May
 • सीमा सुरेंद्र ओक (बागबुरोंडी - कुरुंदवाड)-2 May
 • नलिनी काशिनाथ ओक (पालगड - पालगड - २)-2 May
 • यशोधर मधुसुदन ओक (कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा)-2 May
 • विनय मधुकर ओक (हेदवी - हेदवी - ५)-3 May
 • निनाद रमेश ओक (महादाजी खंडेराव)-3 May
 • श्रीकांत गोविंद ओक (हेदवी - हेदवी - १)-3 May
 • माधव मनोहर ओक (बामणोली - पुणे काळेवावर)-3 May
 • पद्माकर रामचंद्र ओक (बागबुरोंडी - कुरुंदवाड)-3 May
 • कमल गोविंद ओक (शिवणे)-4 May
 • शरद नारायण ओक (कोळथरे - अनगाव)-4 May
 • चिंतामणी महादेव ओक (नरवण - गिम्हवणे)-4 May
 • अरुण पांडुरंग ओक (बागबुरोंडी - वरसई)-4 May
 • पद्मजा अविनाश ओक (कोळथरे - अनगाव)-5 May
 • रोहीत संजीव ओक (बामणोली - पुणे शनिवारपेठ)-5 May
 • उषा गजानन ओक (वेळंब - धाकटी शाखा)-5 May
 • राजीव रामचंद्र ओक (नरवण - अवळस जबलपूर)-5 May
 • मोहिनी श्रीकृष्ण ओक (पांगारकर - कर्नाटक)-6 May
 • दिप्ती अच्युत ओक (कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा)-6 May
 • चिंतामणी पद्माकर ओक (कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा)-6 May
 • गणेश वासुदेव ओक (नरवण - गिम्हवणे)-7 May
 • सुनीता सुरेश ओक (कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा)-7 May
 • श्रुती गिरीश ओक (कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा)-7 May
 • अगस्त्य रोहीत ओक (बामणोली - पुणे शनिवारपेठ)-7 May
 • गीता रामचंद्र ओक (पालशेत सिद्रस)-7 May
 • अविनाश अनंत ओक (कोळथरे - अनगाव)-7 May
 • सुनीता सुरेश ओक (पालगड - पालगड - २)-8 May
 • मंजूषा अविनाश ओक (पालगड)-8 May
 • मुक्ता अमोद ओक (पालगड)-8 May
 • मेघा विजय ओक (कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे)-8 May
 • सविता श्रीकृष्ण ओक (बामणोली - शिवणे)-8 May
 • वासुदेव सदाशिव ओक (शिवणे - वरंध)-9 May
 • सुधा पुरुषोत्तम ओक (हेदवी - हेदवी - १)-10 May
 • सिंधू पुरुषोत्तम ओक (हेदवी - हेदवी - १)-10 May
 • समीर ओक (महादाजी खंडेराव)-10 May
 • जयंत नारायण ओक (नरवण - गिम्हवणे)-10 May
 • निरंजन गोविंद ओक (नरवण - गिम्हवणे)-10 May
 • विकास विनायक ओक (बामणोली - शिवणे)-10 May
 • गंगू महादेव ओक (नरवण - गिम्हवणे)-11 May
 • मालती यशवंत ओक (बोरगाव - मुंबई)-11 May
 • विद्या भार्गव ओक (पालशेत सिद्रस)-11 May
 • सुहास काशिनाथ ओक (बागबुरोंडी - वरसई)-13 May
 • यशिका गिरीश ओक (कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा)-13 May
 • हेमंत यशवंत ओक (बोरगाव - मुंबई)-13 May
 • शिरीष अनंत ओक (पालगड - पालगड - ४)-13 May
 • सौरभ श्रीकांत ओक (पांगारकर - चवदारतळे महाड)-14 May
 • शशांक सुरेश ओक (नरवण - गिम्हवणे)-14 May
 • शर्वरी समीर ओक (बामणोली - अनगाव)-14 May
 • आल्हाद शिवराम ओक (मळण - थोरली शाखा - १)-15 May
 • हेमलता अनिल ओक (कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे)-15 May
 • महेश श्रीकृष्ण ओक (बामणोली - शिवणे)-15 May
 • मयुरेश यशवंत ओक (पांगारकर - गुहागर)-15 May
 • सरस्वती गणेश ओक (मळण - मधली शाखा - १)-15 May
 • श्रीराम भिकाजी ओक (कोळथरे - अनगाव)-15 May
 • परशुराम श्रीधर ओक (मळण - धाकटी शाखा - १)-15 May
 • अमेय श्रीकृष्ण ओक (बागबुरोंडी - वरसई)-16 May
 • अपर्णा श्रीकृष्ण ओक (बोरगाव - मुंबई)-16 May
 • शैलजा दत्तात्रय ओक (कोळथरे - अनगाव)-16 May
 • लक्ष्मण शंकर ओक (पालगड - पालगड - २)-16 May
 • तन्मयी नितीन ओक (महादाजी खंडेराव)-16 May
 • सतीश गजानन ओक (नरवण - अवळस जबलपूर)-16 May
 • गोविंद सदाशिव ओक (बागबुरोंडी - कुरुंदवाड)-17 May
 • अभिजित् विद्यासागर ओक (कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा)-17 May
 • अस्मिता मनोहर ओक (पांगारकर - महाड)-17 May
 • विदुला शंकर ओक (पालशेतनागांव आपटे)-18 May
 • अपर्णा पुर्वल ओक (पालगड - पालगड - २)-18 May
 • मुकुंद त्र्यंबक ओक (कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा)-18 May
 • कविता कौस्तुभ ओक (पांगारकर - बोरवाडी)-18 May