OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:

लग्नाचा वाढदिवस
  • गिरीश एकनाथ ओक & संपदा गिरीश ओक-25 Apr
  • गोविंद पांडुरंग ओक & जयश्री गोविंद ओक-1 May
  • नारायण गोपाळ ओक & माधुरी नारायण ओक-1 May
  • अरुण विष्णु ओक & अनिता अरुण ओक-3 May
  • एकनाथ श्रीकृष्ण ओक & अरूंधती एकनाथ ओक-6 May