OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:

पुण्यतिथी
 • वासुदेव पांडुरंग ओक (वेळंब - थोरली शाखा)-22 Apr
 • किशोर ओक (हेदवी - हेदवी - २)-23 Apr
 • प्रमिला वासुदेव ओक (बामणोली - शिवणे)-29 Apr
 • रविंद्र माधव ओक (कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा)-30 Apr
 • प्रभाकर अनंत ओक (बागबुरोंडी - पुणे इटगे)-1 May
 • गणेश हरी ओक (बागबुरोंडी - वरसई)-2 May
 • गंगा शंकर ओक (कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा)-3 May
 • श्रीपाद सिताराम ओक (बामणोली - शिवणे)-3 May
 • अंबिका सीताराम ओक (बोरगाव - मुंबई)-7 May
 • त्र्यंबक बळवंत ओक (कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा)-9 May
 • दुर्गा शंकर ओक (कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे)-11 May