OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:

व्यावसायिक ओक

वर्गवारी :

वर्गवारीनावसंपर्कई-मेलइतर माहीती
धार्मिक कार्य आणि भिक्षुकी अमर जनार्दन ओक  9869307877
9920965363  
girishoak@gmail.com  सर्व तर्हेची धार्मिक कार्ये केली जातील. कल्याण  
आंब्याचे बागायतदार श्रीकृष्ण काशिनाथ ओक  +91-2359-256248    उषा कॅनिंग फॅक्टरी
पालशेत, ता.गुहागर, जि.रत्नागिरी-४१४७०४  
वातानुकुल यंत्रे सेवा विक्रेते सुमुख सुहास ओक      वातानुकुल यंत्रे व इन्व्हर्टरचे सेवा व विक्रेते  
आंब्याचे बागायतदार विलास महाजन-ओक      पालशेत  
छपाई अनिरूध्द ओक  9823432123, 9850175883
+91-20-24485679  
 स्क्रीन प्रिंटींग, ऑफसेट प्रिंटींग, बॅनर प्रिंटींग
३६९, शनिवार पेठ, पुणे-४११०३०  
सामान वाहतूक रमेश ओक  9820078242
+91-251-2435241  
 एसीई मुव्हर्स
१,इच्छामणि कोहौसो, आर एल-७४, रोड क्र.१६ मिलाप नगर एमआयडिसी, डोंबिवली(पू)