OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:

कुलदैवत

श्री. त्र्यंबकेश्वर देवस्थान, बदल

श्री. त्र्यंबकेश्वर मंदिर हे साधारण ३५० ते ४०० वर्षे जुने शिवमंदिर आहे. हे मंदिर बदलापूर गाव (जि. ठाणे) येथे एका तलावानजीक आहे. या मंदिराजवळच एक दगडांचे बांधकाम असलेली विहि

आधिक वाचा >>

श्री. दुर्गादेवी गुहागर

श्री. नवदुर्गादेवी,वरला पाट, गुहागर

श्री नवदुर्गादेवी हि त्रिगुणात्मक असून श्री महाकाली (शक्तीदात्री) श्री महालक्ष्मी (एश्वर्यदात्री) व श्री महासरस्वती(बुद्धिदात्री

आधिक वाचा >>

श्री व्याडेश्वर, गुहागर

चित्पावन ब्राह्मण घराण्यांमध्ये जास्तीत जास्त घराण्यांचे कुलदैवत हे गुहागर येथील समुद्रतीरी वसलेले श्री क्षेत्र व्याडेश्वर होय.

कोकणतीरी आलेल्या पहिल्या साठ चित

आधिक वाचा >>

श्री. योगेश्वरी देवी, अंबेजोगाई

श्री देवी योगेश्वरी म्हणजे श्री दुर्गादेवीचे अधर्मी दैत्यांचे निर्दालन करण्यासाठी घेतलेले रूपच होय.अंबेजोगाई येथे स्थित असलेल्या श्री देवी योगेश्वरी बद्दल दोन आख्य

आधिक वाचा >>