OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:

AB- रक्तागटाच्या व्यक्ती
पिढीवंशावळनाववडीलांचे/पतीचे नावजन्म 
19  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  यश  भास्कर  14/02/YYYY  माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  चित्रा  विद्यासागर  27/09/YYYY  माहिती वंशावळ