OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:

O- रक्तागटाच्या व्यक्ती
पिढीवंशावळनाववडीलांचे/पतीचे नावजन्म 
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  एकनाथ  श्रीकृष्ण  26/06/1939  माहिती वंशावळ
14  महादाजी खंडेराव  निनाद  रमेश  03/05/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - गुहागर  मधुरा  रामचंद्र  19/07/YYYY  माहिती वंशावळ