OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:

माहेरवाशिणी
पिढीवंशावळनाववडीलांचे/पतीचे नावजन्म 
6  पांगारकर - गुहागर  भीमा  वासुदेव    माहिती वंशावळ
8  पांगारकर - गुहागर  गंगू  रामचंद्र  19/04/1918  माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - गुहागर  सुधा  बाळकृष्ण  17/11/YYYY  माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - गुहागर  सुनंदा  बाळकृष्ण  03/08/1941  माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - गुहागर  सुलभा  बाळकृष्ण  03/03/YYYY  माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - गुहागर  प्रभा  विष्णु  26/08/YYYY  माहिती वंशावळ
8  पांगारकर - गुहागर  कृष्णा  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
8  पांगारकर - गुहागर  विमल  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
8  पांगारकर - गुहागर  कुसुम  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
8  पांगारकर - गुहागर  तारा  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
8  पांगारकर - गुहागर  वेणू  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
8  पांगारकर - गुहागर  लीला  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - मेढे  बहिणा  जनार्दन    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - मेढे  गंगू  बळवंत    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - मेढे  सुशिला  बळवंत    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - मेढे  काळू  गोपाळ    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - मेढे  वेणू  गोपाळ    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - मेढे  कृष्णा  गोपाळ    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - मेढे  सुमन  वामन  25/06/YYYY  माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - मेढे  नीला  अनंत  11/12/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - मेढे  तारा  नारायण  14/11/1921  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - मेढे  कमल  नारायण  14/08/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - मेढे  रजनी  नारायण  08/12/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - मेढे  अंबू  गणेश    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - मेढे  प्रमिला  गणेश    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - मेढे  संजीवनी  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
8  पांगारकर - महाड  कृष्णा  गोविंदभट    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - महाड  गोदू  गोविंद    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - महाड  काशी  गोविंद    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - महाड  द्वारका  गोपाळ    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - महाड  सुशिला  गोपाळ    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - महाड  मथु  नारायण    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - महाड  सीता  नारायण    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - महाड  येसु  नारायण    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - महाड  गंगू  दत्तात्रय  05/01/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - महाड  शकुंतला  दत्तात्रय  19/03/1938  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - महाड  निर्मला  दत्तात्रय  12/09/YYYY  माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - महाड  यमुना  वासुदेव    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - महाड  कृष्णा  वासुदेव    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - महाड  चिंगी  वासुदेव    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - महाड  मनकर्णिका  विष्णु  08/04/1931  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - महाड  नर्मदा  पांडुरंग    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - काकरतळे महाड  बयो  जगन्नाथ    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - काकरतळे महाड  यमुना  जगन्नाथ    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - काकरतळे महाड  इंदू  जगन्नाथ    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - काकरतळे महाड  गोदू  जगन्नाथ    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - काकरतळे महाड  रजनी  सदाशिव  28/05/YYYY  माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - काकरतळे महाड  बालु  गणेश    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - काकरतळे महाड  वेणू  नारायण    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - काकरतळे महाड  विमल  यशवंत  25/06/1925  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - काकरतळे महाड  कमल्  यशवंत    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - काकरतळे महाड  कुसुम  महादेव    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - काकरतळे महाड  दुर्गा  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - काकरतळे महाड  द्वारका  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - काकरतळे महाड  बालू  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - काकरतळे महाड  आशा  सिताराम  24/04/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - काकरतळे महाड  चंपा  गोविंद    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - काकरतळे महाड  विमल  गोविंद    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - काकरतळे महाड  मंदाकीनी  वसंत  08/11/YYYY  माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - काकरतळे महाड  कुंदा  वसंत  24/11/YYYY  माहिती वंशावळ
8  पांगारकर - चवदारतळे महाड  ताई  वामन    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - चवदारतळे महाड  मथु  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - चवदारतळे महाड  मैना  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - चवदारतळे महाड  काशी  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - चवदारतळे महाड  गोदू  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  सीता  गजानन    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  गीता  गजानन    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - चवदारतळे महाड  शांता  नारायण    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  मालती  सदाशिव    माहिती वंशावळ
8  पांगारकर - चवदारतळे महाड  बहिणा  भिकाजी    माहिती वंशावळ
8  पांगारकर - चवदारतळे महाड  वालू  भिकाजी    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - चवदारतळे महाड  वेणु  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - चवदारतळे महाड  कृष्णा  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - चवदारतळे महाड  द्वारका  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  मैना  नरहरी    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  तारा  नरहरी    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  शकुंतला  नरहरी    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  उषा  नरहरी    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - चवदारतळे महाड  जयश्री  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - चवदारतळे महाड  सुंदरा  रामकृष्ण    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - चवदारतळे महाड  गंगू  रामकृष्ण    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - चवदारतळे महाड  मनकर्णिका  रामकृष्ण    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  संयोगिता  शंकर  30/08/1909  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  शरदिनी  शंकर    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  स्नेहलता  शंकर    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - चवदारतळे महाड  अरूणा  हेमचंद्र  26/03/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  सुशिला  गंगाधर    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  कलावती  गंगाधर    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - चवदारतळे महाड  किर्ती  भिकाजी    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  शालिनी  परशराम    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  उषा  मोरेश्वर    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  सुधा  अनंत    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - चवदारतळे महाड  सिंधू  अनंत    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - कर्नाटक  अंबू  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - कर्नाटक  शकुंतला  दिवाकर    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - कर्नाटक  रमा  दिवाकर    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - कर्नाटक  शशिकला  दिवाकर    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - कर्नाटक  प्रभावती  गजानन    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - कर्नाटक  श्री  गजानन    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - कर्नाटक  अवंतिका  गजानन    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - कर्नाटक  वसुंधरा  विनायक    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - कर्नाटक  नीला  विनायक    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - कर्नाटक  अभया  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - कर्नाटक  सुलभा  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  शकुंतला  केशव    माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  उषा  केशव    माहिती वंशावळ
13  पांगारकर - बोरवाडी  सुनंदा  गोविंद  11/12/YYYY  माहिती वंशावळ
13  पांगारकर - बोरवाडी  सुलोचना  गोविंद  01/07/YYYY  माहिती वंशावळ
13  पांगारकर - बोरवाडी  जयश्री  पुरुषोत्तम  25/11/YYYY  माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - बोरवाडी  द्वारका  गोपाळ    माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  कुमुद  नरहरी  26/02/YYYY  माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  विजया  नरहरी  19/01/YYYY  माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  रजनी  नरहरी  21/03/YYYY  माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  लीला  गणेश    माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  कुसुम  महादेव    माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  सुशीला  महादेव    माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  शालन  वसंत    माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  यशोमती  वसंत    माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  मिनाक्षी  वसंत    माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  मंगल  वसंत    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - बोरवाडी  चंद्रभागा  गणेश    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - बोरवाडी  सुंदरा  गणेश    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - बोरवाडी  गंगू  गणेश    माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  अलका  गंगाधर  19/11/YYYY  माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - बोरवाडी  सुशीला  शंकर    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - बोरवाडी  सुमन  वामन    माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  ज्योती  विनायक    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - बोरवाडी  मथुरा  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - बोरवाडी  सुंदरा  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - बोरवाडी  विमल  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  सुरेखा  मधुकर  04/09/YYYY  माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - बोरवाडी  शोभा  भास्कर  20/04/YYYY  माहिती वंशावळ
8  पांगारकर - जांभूळपाडा  सरस्वती  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - जांभूळपाडा  अनुसुया  मोरेश्वर    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - जांभूळपाडा  लीला  मोरेश्वर    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - जांभूळपाडा  चंद्रभागा  वासुदेव    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - जांभूळपाडा  मनू  वासुदेव    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - जांभूळपाडा  कृष्णा  वासुदेव    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - जांभूळपाडा  कमला  वासुदेव    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - जांभूळपाडा  द्वारका  वासुदेव    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - जांभूळपाडा  मालती  गजानन    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - जांभूळपाडा  शकुंतला  गजानन    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - जांभूळपाडा  विजया  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - जांभूळपाडा  चारुशीला  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - जांभूळपाडा  गंगू  गोपाळ    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - जांभूळपाडा  धोंडू  गोपाळ    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - जांभूळपाडा  सुशिला  अनंत    माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - जांभूळपाडा  लीला  अनंत    माहिती वंशावळ
9  पांगारकर - जांभूळपाडा  सिंधु  गोविंद    माहिती वंशावळ
7  पांगारकर लाडघर  विजया  गोविंद  07/04/YYYY  माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  पुष्पा  पुरुषोत्तम  17/04/YYYY  माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  उषा  पुरुषोत्तम  04/04/YYYY  माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  आशा  पुरुषोत्तम  28/02/YYYY  माहिती वंशावळ
8  पालशेतनागांव आपटे  गंगू  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
8  पालशेतनागांव आपटे  अंबू  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
8  पालशेतनागांव आपटे  यमू  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  लीला  शंकर    माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  तारा  शंकर    माहिती वंशावळ
10  पालशेतनागांव आपटे  मीना  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
10  पालशेतनागांव आपटे  जयश्री  दत्तात्रय  20/03/YYYY  माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  इंदुमती  सदाशिव    माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  विमल  सदाशिव    माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  कमल  सदाशिव    माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  मालती  सदाशिव    माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  सुमति  सदाशिव  06/06/1932  माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  सुशीला  सदाशिव  09/04/1935  माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  प्रभा  सदाशिव  09/01/YYYY  माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  शालन  सदाशिव    माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  शशिकला  गणेश    माहिती वंशावळ
9  पालशेतनागांव आपटे  सुधा  गणेश    माहिती वंशावळ
10  पालशेतनागांव आपटे  कुंदा  शंकर  11/06/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पालशेतनागांव आपटे  कुमुदिनी  शंकर  19/09/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पालशेतनागांव आपटे  विदुला  शंकर  18/05/YYYY  माहिती वंशावळ
15  वेळंब - थोरली शाखा  कुसा  दामोदर    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  यमुना  काशिनाथ  11/07/YYYY  माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  लीला  जगन्नाथ  03/06/YYYY  माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  शकुंतला  जगन्नाथ  15/03/YYYY  माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  कुसुम  जगन्नाथ    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  कुंदा  जगन्नाथ    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  शशिकला  जगन्नाथ  28/02/YYYY  माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  शैला  जगन्नाथ  20/08/YYYY  माहिती वंशावळ
15  वेळंब - थोरली शाखा  लक्ष्मी  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - थोरली शाखा  कृष्णा  गोपाळ    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - थोरली शाखा  वेणू  गोपाळ    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - थोरली शाखा  देवी  गोपाळ    माहिती वंशावळ
14  वेळंब - थोरली शाखा  बनू  विठ्ठल    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - थोरली शाखा  सोनू  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - थोरली शाखा  वेणू  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - थोरली शाखा  शकुंतला  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  सुधा  गोविंद    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  मंदा  गोविंद    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  मालती  गोविंद    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - थोरली शाखा  चंपू  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  रोहिणी  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  चित्रा  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  सुंदर  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  किशोरी  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
15  वेळंब - थोरली शाखा  कृष्णा  पांडुरंग    माहिती वंशावळ
15  वेळंब - थोरली शाखा  अंबू  पांडुरंग    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - थोरली शाखा  मालती  मोरेश्वर    माहिती वंशावळ
15  वेळंब - थोरली शाखा  सुभद्रा  मोरेश्वर    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  चंद्रा  विष्णु    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  ठकु  विष्णु    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  सई  विष्णु    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  शांता  विष्णु    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - धाकटी शाखा  कृष्णा  शंकर    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - धाकटी शाखा  लीला  शंकर    माहिती वंशावळ
17  वेळंब - धाकटी शाखा  सुधा  शंकर    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  पद्मावती  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  इंदुमती  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  विमल  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  सिंधु  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  मालती  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  कलावती  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  शोभना  जगन्नाथ    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  मंगला  जगन्नाथ    माहिती वंशावळ
15  वेळंब - धाकटी शाखा  दुर्गा  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  द्वारका  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  नर्मदा  गणेश    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  भीमा  गणेश    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  पुष्पलता  गणेश    माहिती वंशावळ
14  वेळंब - धाकटी शाखा  दुर्गा  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
14  वेळंब - धाकटी शाखा  अंबू  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
14  वेळंब - धाकटी शाखा  यमुना  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
14  वेळंब - धाकटी शाखा  यमुना  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
14  वेळंब - धाकटी शाखा  वेणू  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
14  वेळंब - धाकटी शाखा  ठकू  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
16  वेळंब - धाकटी शाखा  उषा  गजानन  05/05/YYYY  माहिती वंशावळ
14  मळण - थोरली शाखा - १  द्वारका  आप्पाजी    माहिती वंशावळ
14  मळण - थोरली शाखा - १  बहिणा  आप्पाजी    माहिती वंशावळ
14  मळण - थोरली शाखा - १  भागीरथी  आप्पाजी    माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  राधा  त्र्यंबक    माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  अनुसुया  केशव    माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  वत्सला  केशव    माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  नर्मदा  केशव    माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  पुष्पा  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  कलावती  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  उषा  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  मंदाकिनी  विष्णु    माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  मंगल  वसंत    माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  संध्या  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  लीला  सदाशिव    माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  शैलजा  शिवराम  07/09/YYYY  माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  अलका  शिवराम  22/05/YYYY  माहिती वंशावळ
14  मळण - थोरली शाखा - १  सीता  वासुदेव    माहिती वंशावळ
14  मळण - थोरली शाखा - १  कृष्णा  वासुदेव    माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  कुमुदिनी  महादेव  24/10/1932  माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  वत्सला  विठ्ठल    माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  कमला  विठ्ठल    माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  विजया  श्रीकृष्ण  27/09/YYYY  माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  अंबू  जनार्दन    माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  शशिकला  रविशंकर  29/10/YYYY  माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  भारती  रविशंकर  16/06/YYYY  माहिती वंशावळ
17  मळण - थोरली शाखा - १  माया  शरच्चंद्र  01/06/YYYY  माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  विद्या  अनंत  16/04/YYYY  माहिती वंशावळ
14  मळण - थोरली शाखा - १  माई  पांडुरंग    माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  शांता  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  मालती  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  सरल  रघुनाथ  13/01/YYYY  माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  शशिकला  रघुनाथ  14/12/YYYY  माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  काशी  विनायक  16/07/1917  माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  अनुसुया  विनायक  16/12/1919  माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  तारामती  विनायक  02/07/1922  माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  पुष्पा  दिनकर  03/07/YYYY  माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  प्रतिभा  दिनकर  20/10/YYYY  माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  विनया  प्रभाकर  28/11/YYYY  माहिती वंशावळ
16  मळण - थोरली शाखा - १  विद्या  प्रभाकर  08/04/1957  माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  सिंधू  वामन    माहिती वंशावळ
12  मळण - थोरली शाखा - १  दुर्गा  विसाजी    माहिती वंशावळ
15  मळण - थोरली शाखा - १  लीला  गणेश    माहिती वंशावळ
15  मळण - मधली शाखा - १  सुशिला  गणेश    माहिती वंशावळ
16  मळण - मधली शाखा - १  शैलजा  जगन्नाथ  19/02/YYYY  माहिती वंशावळ
16  मळण - मधली शाखा - १  नीलिमा  जगन्नाथ  10/06/YYYY  माहिती वंशावळ
16  मळण - मधली शाखा - १  निशा  जगन्नाथ  29/05/YYYY  माहिती वंशावळ
16  मळण - मधली शाखा - १  रोहिणी  जगन्नाथ  19/11/YYYY  माहिती वंशावळ
10  मळण - मधली शाखा - २  आनंदी  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
10  मळण - मधली शाखा - २  पार्वती  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
10  मळण - मधली शाखा - २  अज्ञात  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
12  मळण - मधली शाखा - २  अहिल्या  माधव    माहिती वंशावळ
14  मळण - मधली शाखा - २  आऊ  चिंतामणी  15/01/1912  माहिती वंशावळ
14  मळण - मधली शाखा - २  नर्मदा  विश्वनाथ    माहिती वंशावळ
14  मळण - मधली शाखा - २  सुशीला  विश्वनाथ    माहिती वंशावळ
14  मळण - मधली शाखा - २  वसंतगौरी  विश्वनाथ    माहिती वंशावळ
12  मळण - मधली शाखा - २  अज्ञात  त्र्यंबक    माहिती वंशावळ
14  मळण - मधली शाखा - २  वेणू  विष्णु    माहिती वंशावळ
14  मळण - मधली शाखा - २  येसू  विष्णु    माहिती वंशावळ
13  मळण - मधली शाखा - २  कृष्णा  सदाशिव    माहिती वंशावळ
14  मळण - मधली शाखा - २  रमा  गोविंद    माहिती वंशावळ
14  मळण - धाकटी शाखा - १  चंद्रभागा  मोरेश्वर    माहिती वंशावळ
15  मळण - धाकटी शाखा - १  प्रभावती  पुरुषोत्तम    माहिती वंशावळ
14  मळण - धाकटी शाखा - १  जयंती  केशव    माहिती वंशावळ
14  मळण - धाकटी शाखा - १  मथुरा  केशव    माहिती वंशावळ
15  मळण - धाकटी शाखा - १  नलिनी  सदाशिव  30/09/YYYY  माहिती वंशावळ
15  मळण - धाकटी शाखा - १  सुशीला  सदाशिव  02/08/YYYY  माहिती वंशावळ
14  मळण - धाकटी शाखा - १  यमू  श्रीधर    माहिती वंशावळ
14  मळण - धाकटी शाखा - १  तारा  श्रीधर    माहिती वंशावळ
14  मळण - धाकटी शाखा - १  सिंधू  श्रीधर    माहिती वंशावळ
14  मळण - धाकटी शाखा - १  सुमती  श्रीधर    माहिती वंशावळ
14  मळण - धाकटी शाखा - १  निर्मला  श्रीधर    माहिती वंशावळ
14  मळण - धाकटी शाखा - १  वत्सला  श्रीधर    माहिती वंशावळ
15  मळण - धाकटी शाखा - १  सुलभा  परशुराम    माहिती वंशावळ
15  मळण - धाकटी शाखा - १  सुनंदा  परशुराम    माहिती वंशावळ
15  मळण - धाकटी शाखा - १  शालिनी  श्रीकृष्ण  27/07/YYYY  माहिती वंशावळ
15  मळण - धाकटी शाखा - १  मीरा  श्रीकृष्ण  28/11/YYYY  माहिती वंशावळ
15  मळण - धाकटी शाखा - १  वासंती  श्रीकृष्ण  27/04/YYYY  माहिती वंशावळ
15  मळण - धाकटी शाखा - १  असिलता  अनंत  20/11/YYYY  माहिती वंशावळ
15  मळण - धाकटी शाखा - १  नीलिमा  अनंत  11/10/YYYY  माहिती वंशावळ
8  बोरगाव - मलकापूर  उमा  रामराव    माहिती वंशावळ
8  बोरगाव - मलकापूर  साळू  रामराव    माहिती वंशावळ
11  बोरगाव - मलकापूर  इंदिरा  केशव    माहिती वंशावळ
11  बोरगाव - मलकापूर  अनुसुया  केशव    माहिती वंशावळ
11  बोरगाव - मलकापूर  मथुरा  केशव    माहिती वंशावळ
11  बोरगाव - मलकापूर  रंगू  केशव    माहिती वंशावळ
12  बोरगाव - मलकापूर  कुमुदिनी  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
12  बोरगाव - मलकापूर  विजया  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
12  बोरगाव - मलकापूर  देवयानी  कमलाकर  05/04/YYYY  माहिती वंशावळ
12  बोरगाव - मलकापूर  सुंदर  महादेव    माहिती वंशावळ
12  बोरगाव - मलकापूर  काशी  महादेव    माहिती वंशावळ
13  बोरगाव - मलकापूर  नलिनी  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
13  बोरगाव - मलकापूर  मंगला  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
13  बोरगाव - मलकापूर  सुलभा  लक्ष्मण  20/09/YYYY  माहिती वंशावळ
11  बोरगाव - मुंबई  अलका  सदाशिव    माहिती वंशावळ
11  बोरगाव - मुंबई  यमुना  सदाशिव    माहिती वंशावळ
11  बोरगाव - मुंबई  चंद्रा  सदाशिव    माहिती वंशावळ
12  बोरगाव - मुंबई  नलिनी  नारायण  06/06/YYYY  माहिती वंशावळ
12  बोरगाव - मुंबई  शालिनी  नारायण  29/08/YYYY  माहिती वंशावळ
12  बोरगाव - मुंबई  कुंदा  नारायण  08/07/YYYY  माहिती वंशावळ
10  बोरगाव - मुंबई  गंगू  रावजी    माहिती वंशावळ
10  बोरगाव - मुंबई  सीता  रावजी    माहिती वंशावळ
10  बोरगाव - मुंबई  मथु  रावजी    माहिती वंशावळ
10  बोरगाव - मुंबई  बयो  रावजी    माहिती वंशावळ
11  बोरगाव - मुंबई  शकुंतला  दिनकर    माहिती वंशावळ
11  बोरगाव - मुंबई  अहिल्या  दिनकर    माहिती वंशावळ
10  बोरगाव - मुंबई  अनुसुया  सीताराम    माहिती वंशावळ
10  बोरगाव - मुंबई  मुक्ता  सीताराम    माहिती वंशावळ
2  बोरगाव - बडोदे मुंबई  अज्ञात  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
2  बोरगाव - बडोदे मुंबई  अज्ञात  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
3  बोरगाव - बडोदे मुंबई  बाबी  गोपाळ    माहिती वंशावळ
3  बोरगाव - बडोदे मुंबई  शांता  गोपाळ    माहिती वंशावळ
3  बोरगाव - बडोदे मुंबई  बनी  गोपाळ    माहिती वंशावळ
7  शिवणे - वरंध  अन्नपूर्णा  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
9  शिवणे - वरंध  मनकर्णिका  सदाशिव    माहिती वंशावळ
8  शिवणे  साळू  भिकाजी    माहिती वंशावळ
8  शिवणे  मथुरा  भिकाजी    माहिती वंशावळ
9  शिवणे  दुर्गा  श्रीधर    माहिती वंशावळ
9  शिवणे  बयो  श्रीधर    माहिती वंशावळ
9  शिवणे  अन्नपूर्णा  श्रीधर    माहिती वंशावळ
11  शिवणे  प्रतिभा  अनंत  21/09/1949  माहिती वंशावळ
10  शिवणे  कृष्णी  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
10  शिवणे  अनुसुया  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
11  शिवणे  प्रभावती  हरी    माहिती वंशावळ
11  शिवणे  सुलभा  हरी    माहिती वंशावळ
10  शिवणे  अहिल्या  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
10  शिवणे  विमल  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
10  शिवणे  कुसुम  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
10  शिवणे  वत्सला  कृष्णाजी  14/02/YYYY  माहिती वंशावळ
10  शिवणे  प्रमिला  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
10  शिवणे  सुशीला  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
10  शिवणे  मंगला  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
9  शिवणे  ठकू  गोविंद    माहिती वंशावळ
9  शिवणे  काशी  गोविंद    माहिती वंशावळ
9  शिवणे  द्वारका  गोविंद    माहिती वंशावळ
10  शिवणे  आवडी  श्रीपाद    माहिती वंशावळ
10  शिवणे  ठकी  श्रीपाद    माहिती वंशावळ
11  शिवणे  गंगू  महादेव    माहिती वंशावळ
11  शिवणे  नर्मदा  महादेव    माहिती वंशावळ
11  शिवणे  शकुंतला  महादेव    माहिती वंशावळ
11  शिवणे  विठा  महादेव    माहिती वंशावळ
11  शिवणे  विमल  महादेव    माहिती वंशावळ
12  शिवणे  मोहिनी  अनंत  23/06/YYYY  माहिती वंशावळ
9  बामणोली - शिवणे  यशोदा  मोरोबा    माहिती वंशावळ
9  बामणोली - शिवणे  वेणू  वामन    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  सुभद्रा  गजानन    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  अंबू  परशराम    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  मालती  परशराम    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  छबू  दाजी    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  कमला  शंकर    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  शशिकला  शंकर    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  नलिनी  शंकर    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  मथुरा  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  रेणुका  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  रंगू  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
11  बामणोली - शिवणे  विजया  विठ्ठल    माहिती वंशावळ
9  बामणोली - शिवणे  यमुना  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
12  बामणोली - शिवणे  सुधा  सदाशिव    माहिती वंशावळ
9  बामणोली - शिवणे  कुमुदिनी  श्रीधर    माहिती वंशावळ
9  बामणोली - शिवणे  जानकी  श्रीधर    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  रंगू  आत्माराम    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  शकुंतला  आत्माराम    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  सुशीला  आत्माराम    माहिती वंशावळ
10  बामणोली - शिवणे  इंदू  आत्माराम    माहिती वंशावळ
11  बामणोली - शिवणे  कुमुद  यशवंत  27/07/YYYY  माहिती वंशावळ
14  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  दुर्गा  गोविंद    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  यमू  दामोदर    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  गोदावरी  नारायण    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  चिमी  शंकर    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  काशी  श्रीधर    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  शरयू  श्रीधर    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  शांता  श्रीधर    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  अनुसुया  परशराम    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  अंबू  परशराम    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  तारा  परशराम    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  सुंदरा  गोपाळ    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  शशिकला  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  कुसुम  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  लीला  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  आवडी  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  चंद्रकला  रमाकांत    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  विशाखा  मनोहर  11/11/YYYY  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  यमुना  भास्कर    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  शकुंतला  पद्माकर    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  शैलजा  पद्माकर    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  कुंदा  नारायण    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  जयश्री  दिवाकर  18/06/1947  माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  कालिंदी  दिवाकर  26/02/YYYY  माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  आशा  दिवाकर  02/12/YYYY  माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  नीलाक्षी  दिवाकर    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  द्वारका  विनायक    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  वेणू  विनायक    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  अवंतिका  सदाशिव  10/03/1915  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  इंदू  सदाशिव    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  अज्ञात  गणेश    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  बनू  दिवाकर    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  चंदू  दिवाकर    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  सोनू  केशव    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  सुशीला  केशव    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  मंदाकिनी  मोरेश्वर  19/11/YYYY  माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  प्रमोदिनी  विनायक    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  शांता  विनायक    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  सुषमा  विनायक    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  सुनिला  सुरेश    माहिती वंशावळ
13  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  वारू  बल्लाळ    माहिती वंशावळ
13  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  मनू  बल्लाळ    माहिती वंशावळ
13  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  ठकू  बल्लाळ    माहिती वंशावळ
13  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  वेणू  बल्लाळ    माहिती वंशावळ
14  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  वेणू  विश्वनाथ    माहिती वंशावळ
14  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  सखू  विश्वनाथ    माहिती वंशावळ
14  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  सई  विश्वनाथ    माहिती वंशावळ
14  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  चिंगू  विश्वनाथ    माहिती वंशावळ
14  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  भिकू  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
14  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  साळू  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
14  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  भीमा  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  मनकर्णिका  वामन    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  येसू  कृष्ण    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  ठकू  कृष्ण    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  यमू  कृष्ण    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  गंगू  प्रभाकर  29/08/1891  माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  काशी  प्रभाकर    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  साळू  प्रभाकर    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  उषा  माधव  10/01/1916  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  प्रभा  माधव    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  तारा  माधव    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  विद्यागौरी  भगवान  13/08/1923  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  विद्यादेवी  भगवान  24/02/1933  माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  श्री  विद्यासागर  14/12/YYYY  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  सुलभा  वामन  17/08/1928  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  सुलोचना  वामन  24/03/YYYY  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  सुनंदा  वामन  04/06/YYYY  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  मंगला  मधुसुदन  30/06/1932  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  प्रज्ञा  मधुसुदन  30/10/YYYY  माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  कोंडू  बळवंत    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  सुधा  त्र्यंबक    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  अनिता  अनिल  16/08/YYYY  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  लीला  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  कमल  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  क्रांती  सुरेश  01/07/YYYY  माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  कल्याणी  सुरेश  01/01/YYYY  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - बदलापूर धाकटी शाखा  विमल  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - त्र्यंबकेश्वर  उमा  विनायक    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - त्र्यंबकेश्वर  शकुंतला  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - त्र्यंबकेश्वर  इंदिरा  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - त्र्यंबकेश्वर  लीला  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - त्र्यंबकेश्वर  विमल  धुंडिराज    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - त्र्यंबकेश्वर  सुशीला  धुंडिराज    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - त्र्यंबकेश्वर  विजया  धुंडिराज    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - त्र्यंबकेश्वर  यमू  यशवंत    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - त्र्यंबकेश्वर  लीला  यशवंत    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - त्र्यंबकेश्वर  प्रभा  यशवंत    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - त्र्यंबकेश्वर  कुसुम  यशवंत    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - त्र्यंबकेश्वर  शांता  यशवंत    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - त्र्यंबकेश्वर  आशा  यशवंत    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - अनगाव  कुमुद  भिकाजी    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  शैलजा  दत्तात्रय  16/05/YYYY  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - अनगाव  सई  हरभट    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - अनगाव  काशी  त्र्यंबक    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  यमू  सिताराम    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  येसू  सिताराम    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  कृष्णी  सिताराम    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  इंदू  सिताराम    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  शकुंतला  सिताराम    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  सुशीला  विठ्ठल    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  कमल  विठ्ठल    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  अलका  विनायक    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  रेखा  विनायक    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  शशिकला  विठ्ठल    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  कुंदा  विठ्ठल    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  शांता  विठ्ठल    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - अनगाव  घारू  विष्णु    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - अनगाव  अनू  विष्णु    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - अनगाव  आवडी  विष्णु    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  द्रौपदी  केशव  07/03/1922  माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  अहिल्या  केशव    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  कुसुम  गोपाळ    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  सुमन  गोपाळ    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  प्रभावती  गोपाळ    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  प्रतिभा  गोपाळ    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - अनगाव  मैना  गोविंद    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - अनगाव  चंद्रा  गोविंद    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - अनगाव  येसू  विनायक    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - अनगाव  नमू  विनायक    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  दुर्गा  महादेव    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  मंदाकिनी  चिंतामणी  13/10/YYYY  माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  शशिकला  चिंतामणी  30/09/YYYY  माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  शांता  विश्वनाथ    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  रेखा  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - अनगाव  आशा  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  शकुंतला  शंकर    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  सुशीला  शंकर    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  प्रमिला  शंकर    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  सुमति  नारायण    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  विमल  नारायण    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  कमल  नारायण    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  पुष्पा  नारायण    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  प्रभा  नारायण    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - अनगाव  मालती  नारायण    माहिती वंशावळ
14  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  सिंधू  वामन    माहिती वंशावळ
14  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  यमू  वामन    माहिती वंशावळ
14  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  विठा  वामन    माहिती वंशावळ
14  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  चिमणा  वामन    माहिती वंशावळ
14  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  द्वारका  वामन    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  बनू  नारायण    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  वेणू  नारायण    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  सुभद्रा  नारायण    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  अरूंधती  गोविंद  01/09/1927  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  नलिनी  गोविंद  29/10/1929  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  शालिनी  गोविंद  10/04/1932  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  कुमुद  कृष्णाजी  18/08/YYYY  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  लता  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  तारा  गणेश    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  रजनी  विष्णु    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  हेमलता  अनिल  15/05/YYYY  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  मंदाकिनी  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  शामला  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  मीनाक्षी  रघुनाथ  02/03/YYYY  माहिती वंशावळ
16  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  रत्नप्रभा  रघुनाथ  30/06/YYYY  माहिती वंशावळ
15  कोळथरे - ओंकारेश्वर पुणे  शांती  शंकर    माहिती वंशावळ
7  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  गंगा  गणेश    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  सिंधू  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  वारणा  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  नर्मदा  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  इंदिरा  गोविंद    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  अनसुया  गोविंद    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  शांता  गोविंद    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  लीला  शंकर  26/10/1921  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  काशी  शंकर  19/09/1923  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  वत्सला  माधव  03/01/1924  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  जान्हवी  माधव  23/09/1926  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  नलिनी  माधव  10/08/1929  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  इंदू  माधव  19/12/YYYY  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  शशिकला  माधव  14/12/YYYY  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  माणिक  माधव  02/04/YYYY  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  आशा  माधव  01/06/YYYY  माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  मनू  विष्णु    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  यमू  विष्णु    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  ताई  विष्णु    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  गंगू  विष्णु    माहिती वंशावळ
8  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  वेणू  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
8  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  गंगा  कृष्णाजी    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  गोदावरी  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  दुर्गा  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  मनकर्णिका  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  मथुरा  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  कमला  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  द्वारका  चिंतामणी  31/01/1910  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  शीला  श्रीहरी  23/01/YYYY  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  पुष्पा  श्रीहरी  06/07/YYYY  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  मीना  श्रीहरी  19/11/YYYY  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  लता  जनार्दन  24/08/YYYY  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  माधवी  गजानन    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  शकुंतला  सदाशिव  01/07/1925  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  चारूशीला  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  मधुबाला  पुरुषोत्तम  29/03/YYYY  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  जयश्री  पुरुषोत्तम  21/09/YYYY  माहिती वंशावळ
12  बागबुरोंडी - फडणीस  कमल  गणेश    माहिती वंशावळ
12  बागबुरोंडी - फडणीस  शकुंतला  गणेश    माहिती वंशावळ
13  बागबुरोंडी - फडणीस  उषा  गंगाधर  23/12/YYYY  माहिती वंशावळ
13  बागबुरोंडी - फडणीस  रजनी  गंगाधर  27/05/YYYY  माहिती वंशावळ
13  बागबुरोंडी - फडणीस  ललिता  गंगाधर  02/10/YYYY  माहिती वंशावळ
13  बागबुरोंडी - फडणीस  तारा  गंगाधर  25/04/YYYY  माहिती वंशावळ
13  बागबुरोंडी - फडणीस  शैला  गंगाधर  24/02/YYYY  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - फडणीस  बहिणा  पांडुरंग    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - फडणीस  निर्मला  शंकर    माहिती वंशावळ
12  बागबुरोंडी - फडणीस  जयश्री  गंगाधर    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - फडणीस  मीना  जनार्दन    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - फडणीस  विजया  जनार्दन  12/10/YYYY  माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - फडणीस  मंगला  जनार्दन  08/09/YYYY  माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - फडणीस  येसू  नारायण    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - फडणीस  बाळी  नारायण    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - वरसई  कृष्णा  गणेश    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - वरसई  कमल  गणेश    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - वरसई  वेणू  गणेश    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - वरसई  लीला  गणेश    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - वरसई  सिंधू  गणेश    माहिती वंशावळ
12  बागबुरोंडी - वरसई  नलिनी  हरी    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - वरसई  अज्ञात  हरी    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - वरसई  अज्ञात  हरी    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - वरसई  अज्ञात  हरी    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - वरसई  लीला  भास्कर    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - वरसई  बना  भास्कर    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - वरसई  गंगू  विष्णु    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - वरसई  येसू  विष्णु    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - वरसई  यमुना  पांडुरंग    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - वरसई  साळू  पांडुरंग    माहिती वंशावळ
9  बागबुरोंडी - वरसई  सई  पांडुरंग    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - वरसई  सिंधू  नारायण    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - वरसई  दुर्गा  वैजनाथ    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - वरसई  सुधा  वैजनाथ    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - वरसई  मैना  त्र्यंबक    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - वरसई  कमल  त्र्यंबक    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - वरसई  वाराणशी  त्र्यंबक    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  शुभांगी  अनंत    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  मैना  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  योगाबाई  गोविंद    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  चंद्रभागा  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  शांता  रघुनाथ    माहिती वंशावळ
12  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  सुलभा  पुरुषोत्तम    माहिती वंशावळ
12  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  रोहिणी  पुरुषोत्तम    माहिती वंशावळ
12  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  विद्या  नारायण    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  वेणू  जगन्नाथ    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  दुर्गा  जगन्नाथ    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  अंबू  जगन्नाथ    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  गोदावरी  जगन्नाथ    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  लीला  जगन्नाथ    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  अनसुया  धोंडोपंत    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  लक्ष्मी  केशव    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  बाळी  केशव    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  मनू  केशव    माहिती वंशावळ
10  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  कुसुम  केशव    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  अंजली  गुरुनाथ  06/03/YYYY  माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  शरयू  रंगनाथ    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  सोनू  रंगनाथ    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  मनू  रंगनाथ    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  शालू  रंगनाथ    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  सुधा  रंगनाथ    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  सुंदरा  रंगनाथ    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  स्मिता  अनिरुद्ध    माहिती वंशावळ
7  बागबुरोंडी - केळवे माहीम  पुष्पलता  सखाराम  07/01/YYYY  माहिती वंशावळ
6  बागबुरोंडी - केळवे माहीम  मथू  वासुदेव    माहिती वंशावळ
6  बागबुरोंडी - केळवे माहीम  दुर्गा  वासुदेव    माहिती वंशावळ
6  बागबुरोंडी - केळवे माहीम  चंद्रा  वासुदेव    माहिती वंशावळ
7  बागबुरोंडी - केळवे माहीम  आशा  यशवंत  28/04/YYYY  माहिती वंशावळ
7  बागबुरोंडी - केळवे माहीम  प्रतिभा  यशवंत    माहिती वंशावळ
7  बागबुरोंडी - केळवे माहीम  कमलिनी  गजानन    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - १  लीला  मोरेश्वर  22/11/1908  माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - १  शांता  मोरेश्वर  27/07/1915  माहिती वंशावळ
12  हेदवी - हेदवी - १  स्मिता  रविंद्र  15/08/YYYY  माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - १  सुशीला  गंगाधर    माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - १  भारती  विनायक  12/07/YYYY  माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - १  रंजना  विनायक  12/10/YYYY  माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - १  मंगला  गोविंद  22/09/YYYY  माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - १  शशिकला  केशव    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - १  मंदाकिनी  केशव    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - १  मालती  पुरुषोत्तम    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - १  इंदू  पुरुषोत्तम    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - १  सिंधू  पुरुषोत्तम  10/05/YYYY  माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - १  गंगू  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - २  मनोरमा  हरी    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - २  शैला  दत्तात्रय  29/08/YYYY  माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - २  श्यामला  दत्तात्रय  16/12/YYYY  माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - २  प्रमोदिनी  सीताराम    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - २  कुसुम  सीताराम  27/09/1931  माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - २  बेबी  सीताराम  29/05/YYYY  माहिती वंशावळ
8  हेदवी - हेदवी - ३  द्वारका  केशव    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ३  दुर्गा  हरी    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ३  गोदावरी  हरी    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ३  आवडी  हरी    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ३  विमल  विनायक  15/02/YYYY  माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ३  येसू  पुरुषोत्तम    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ३  मनू  पुरुषोत्तम    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ३  यमू  पुरुषोत्तम    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ३  इंदू  शंकर    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ३  कुसुम  शंकर    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ३  सिंधू  शंकर    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ३  कमल  शंकर    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ३  मालती  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ३  शरयू  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ३  विमल  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ३  मंदा  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
11  पांगारकर - काकरतळे महाड  सुरेखा  बळवंत    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ४  गोदावरी  गंगाधर    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ४  मथुरा  गंगाधर    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ४  काशी  गंगाधर    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ४  सुधा  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ४  दुर्गा  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ४  गंगू  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ४  सोनू  विष्णु    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ४  विजया  विष्णु    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ५  जिऊ  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ५  चंपू  शंकर    माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - ५  प्रतिभा  शांताराम  06/03/YYYY  माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - ५  पद्मा  माधव    माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - ५  उषा  माधव    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ५  नलिनी  मुरलीधर    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ५  गंगू  गोपाळ    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ५  सीता  गंगाधर    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ५  यशोदा  गंगाधर    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ५  तारा  गंगाधर    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ५  आशा  अनंत  16/09/YYYY  माहिती वंशावळ
8  हेदवी - हेदवी - ५  कृष्णा  हरी    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ५  प्रमिला  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
7  हेदवी - हेदवी - ५  बगू  गणेशभट    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ५  द्वारका  विष्णु    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ५  सुमन  विष्णु    माहिती वंशावळ
9  हेदवी - हेदवी - ५  वेणू  नागेश    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ५  जनी  कुशाभाउ    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ५  ठकू  कुशाभाउ    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ५  यमू  कुशाभाउ    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ५  शांता  कुशाभाउ    माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - ५  अहिल्या  वामन    माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - ५  कुंदा  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - ५  ललिता  श्रीकृष्ण    माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - ५  शकुंतला  गोपाळ    माहिती वंशावळ
10  हेदवी - हेदवी - ५  सखू  महादेव    माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - ५  सुशीला  दत्तात्रय  14/06/1927  माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - ५  वत्सला  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - ५  शशिकला  दत्तात्रय  30/08/YYYY  माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - ५  विजया  दत्तात्रय    माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - ५  तारा  नारायण    माहिती वंशावळ
7  हेदवी  रमा  अनंत    माहिती वंशावळ
8  हेदवी  तारा  निळकंठ    माहिती वंशावळ
9  हेदवी  विजया  शांताराम    माहिती वंशावळ
9  हेदवी  शरयू  शांताराम    माहिती वंशावळ
8  पालगड  यमुना  सदाशिव    माहिती वंशावळ
8  पालगड  कृष्णा  सदाशिव    माहिती वंशावळ
8  पालगड  वारू  सदाशिव    माहिती वंशावळ
10  पालगड  कुंदा  त्र्यंबक  20/12/1938  माहिती वंशावळ
10  पालगड  लीना  विनायक  09/06/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पालगड  मीरा  रामकृष्ण  10/02/YYYY  माहिती वंशावळ
8  पालगड - पालगड - ३  मनू  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
8  पालगड - पालगड - ३  सुंदरा  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - ३  सीता  विष्णु    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - ३  विजया  शंकर  12/06/1930  माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - ३  सुहास  शंकर  11/09/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - ३  नलिनी  हनुमंत  26/01/YYYY  माहिती वंशावळ
8  पालगड - पालगड - २  कृष्णा  सावळाराम    माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - २  गंगू  निळकंठ    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  अज्ञात  मुरलीधर    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  कमल  मुरलीधर    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  कुसुम  मुरलीधर    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  शांता  प्रभाकर    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  लीला  प्रभाकर    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  सिंधू  प्रभाकर    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  सुमन  प्रभाकर    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  प्रमिला  प्रभाकर    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  विजया  प्रभाकर    माहिती वंशावळ
11  पालगड - पालगड - २  चित्रा  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  विमल  तुकाराम    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  सरोजिनी  कमलाकर  25/10/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  सुमती  कमलाकर  29/07/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  विजया  कमलाकर  25/01/YYYY  माहिती वंशावळ
8  पालगड - पालगड - २  वेणू  गंगाधर    माहिती वंशावळ
8  पालगड - पालगड - २  दुर्गा  गंगाधर    माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - २  अंबिका  शंकर    माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - २  कुसुम  शंकर    माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - २  मनू  शंकर    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - २  अलका  लक्ष्मण  01/06/YYYY  माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - १  द्वारका  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - १  मनकर्णिका  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - १  लीला  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - १  सुनीलतारा  लक्ष्मीकांत  02/04/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - १  ज्योत्स्ना  लक्ष्मीकांत  15/12/YYYY  माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - १  शांता  श्रीधर    माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - ४  सिंधू  विनायक    माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - ४  कुसुम  विनायक    माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - ४  इंदू  विनायक    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - ४  मीरा  मुरलीधर    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - ४  मेनका  मुरलीधर    माहिती वंशावळ
8  पालगड - पालगड - ४  मनू  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
8  पालगड - पालगड - ४  द्वारका  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - ४  लीला  यशवंत    माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - ४  जना  यशवंत    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - ४  मंगला  बाळकृष्ण  14/08/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - ४  सुमति  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - ४  कमलिनी  बाळकृष्ण    माहिती वंशावळ
10  पालगड - पालगड - ४  प्रियंवदा  माधव    माहिती वंशावळ
9  पालगड - पालगड - ४  लता  विश्वनाथ  10/07/YYYY  माहिती वंशावळ
7  नरवण - मोकदम  साळू  वासुदेवभट    माहिती वंशावळ
8  नरवण - मोकदम  सुधा  विनायक    माहिती वंशावळ
8  नरवण - मोकदम  विठा  विनायक    माहिती वंशावळ
8  नरवण - मोकदम  कृष्णी  विनायक    माहिती वंशावळ
8  नरवण - मोकदम  सुमन  काशिनाथ    माहिती वंशावळ
8  नरवण - मोकदम  यमुना  दत्तात्रय  26/01/1915  माहिती वंशावळ
8  नरवण - मोकदम  उषा  दत्तात्रय  01/05/YYYY  माहिती वंशावळ
9  नरवण - मोकदम  रजनी  शंकर  03/06/YYYY  माहिती वंशावळ
9  नरवण - मोकदम  चारूशीला  अच्युत  09/01/YYYY  माहिती वंशावळ
8  नरवण - मोकदम  सुशीला  वासुदेव    माहिती वंशावळ
10  नरवण - गिम्हवणे  काशी  रामचंद्रभट    माहिती वंशावळ
9  नरवण - गिम्हवणे  दुर्गा  गोपाळ    माहिती वंशावळ
10  नरवण - गिम्हवणे  चंद्रा  वासुदेव    माहिती वंशावळ
11  नरवण - गिम्हवणे  शालिनी  गणेश  21/06/YYYY  माहिती वंशावळ
12  नरवण - गिम्हवणे  चित्रा  अशोक  02/06/YYYY  माहिती वंशावळ
11  नरवण - गिम्हवणे  शरयू  कृष्णराव  21/07/YYYY  माहिती वंशावळ
11  नरवण - गिम्हवणे  वैजयंती  कृष्णराव  03/11/YYYY  माहिती वंशावळ
12  नरवण - गिम्हवणे  सुनंदा  नारायण  03/03/YYYY  माहिती वंशावळ
12  नरवण - गिम्हवणे  स्नेहलता  नारायण  30/04/YYYY  माहिती वंशावळ
12  नरवण - गिम्हवणे  रजनी  नारायण  04/04/YYYY  माहिती वंशावळ
12  नरवण - गिम्हवणे  शैलजा  नारायण  31/12/YYYY  माहिती वंशावळ
11  नरवण - गिम्हवणे  गंगू  महादेव  11/05/1904  माहिती वंशावळ
12  नरवण - गिम्हवणे  पुष्पलता  गणेश  13/08/YYYY  माहिती वंशावळ
12  नरवण - गिम्हवणे  चारूलता  गणेश    माहिती वंशावळ
10  नरवण - गिम्हवणे  नर्मदा  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
10  नरवण - गिम्हवणे  द्रौपदी  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
12  नरवण - गिम्हवणे  लीला  गोविंद    माहिती वंशावळ
12  नरवण - गिम्हवणे  कमल  शंकर    माहिती वंशावळ
12  नरवण - गिम्हवणे  इंदू  शंकर    माहिती वंशावळ
11  नरवण - गिम्हवणे  मनू  पुरुषोत्तम    माहिती वंशावळ
11  नरवण - गिम्हवणे  शांता  पुरुषोत्तम    माहिती वंशावळ
10  नरवण - गिम्हवणे  कृष्णा  सिताराम  27/09/1912  माहिती वंशावळ
10  नरवण - गिम्हवणे  सुभद्रा  सिताराम  13/11/1914  माहिती वंशावळ
11  नरवण - गिम्हवणे  लीला  पांडुरंग    माहिती वंशावळ
11  नरवण - गिम्हवणे  मंगल  पांडुरंग  24/08/YYYY  माहिती वंशावळ
11  नरवण - गिम्हवणे  प्रतिभा  दामोदर  20/11/YYYY  माहिती वंशावळ
10  नरवण - गिम्हवणे  भीमा  सदाशिव    माहिती वंशावळ
10  नरवण - गिम्हवणे  कृष्णा  सदाशिव    माहिती वंशावळ
10  नरवण - गिम्हवणे  यमुना  रामचंद्र    माहिती वंशावळ
10  नरवण - गिम्हवणे  कमल  हरी    माहिती वंशावळ
9  नरवण - दिक्षित वाराणसी  वेणू  लक्ष्मण    माहिती वंशावळ
10  नरवण - दिक्षित वाराणसी  येसू  धुंडिराज    माहिती वंशावळ
10  नरवण - दिक्षित वाराणसी  काशी  चिंतामण    माहिती वंशावळ
10  नरवण - दिक्षित वाराणसी  द्वारका  चिंतामण    माहिती वंशावळ
10  नरवण - दिक्षित वाराणसी  मथुरा  चिंतामण    माहिती वंशावळ
10  नरवण - दिक्षित वाराणसी  मालती  चिंतामण    माहिती वंशावळ
10  नरवण - दिक्षित वाराणसी  मालती  चिंतामण    माहिती वंशावळ
11  नरवण - दिक्षित वाराणसी  चित्रा  गजानन    माहिती वंशावळ
11  नरवण - दिक्षित वाराणसी  शशिकला  गजानन    माहिती वंशावळ
11  नरवण - दिक्षित वाराणसी  उषा  गजानन    माहिती वंशावळ
11  नरवण - दिक्षित वाराणसी  मंगला  गजानन    माहिती वंशावळ
11  नरवण - दिक्षित वाराणसी  जयश्री  गजानन    माहिती वंशावळ
11  नरवण - दिक्षित वाराणसी  आशा  गोपाळ  26/04/YYYY  माहिती वंशावळ
9  नरवण - दिक्षित वाराणसी  अज्ञात  रामशास्त्री    माहिती वंशावळ
9  नरवण - दिक्षित वाराणसी  मालती  मुकुंद    माहिती वंशावळ
7  नरवण - अवळस जबलपूर  काशी  भास्कर    माहिती वंशावळ
7  नरवण - अवळस जबलपूर  बाळी  भास्कर    माहिती वंशावळ
8  नरवण - अवळस जबलपूर  मथुरा  गोविंद    माहिती वंशावळ
8  नरवण - अवळस जबलपूर  शांता  गोविंद    माहिती वंशावळ
8  नरवण - अवळस जबलपूर  इंदूमती  गोविंद    माहिती वंशावळ
9  नरवण - अवळस जबलपूर  मालती  नरहरी    माहिती वंशावळ
9  नरवण - अवळस जबलपूर  पुष्पा  नरहरी    माहिती वंशावळ
9  नरवण - अवळस जबलपूर  प्रेमा  रघुनाथ  01/08/YYYY  माहिती वंशावळ
10  नरवण - अवळस जबलपूर  स्नेहप्रभा  रामचंद्र  04/07/YYYY  माहिती वंशावळ
10  नरवण - अवळस जबलपूर  नेत्रप्रभा  रामचंद्र  05/12/YYYY  माहिती वंशावळ
8  नरवण - अवळस जबलपूर  शांता  सदाशिव  01/01/1932  माहिती वंशावळ
8  नरवण - अवळस जबलपूर  कुसुम  सदाशिव    माहिती वंशावळ
8  नरवण - अवळस जबलपूर  मालती  सदाशिव  12/10/YYYY  माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  कृष्णाबाई  श्रीकृष्ण    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  कुसुम  श्रीकृष्ण    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  अनुसुया  श्रीकृष्ण    माहिती वंशावळ
17  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  वसुमति  श्रीकृष्ण    माहिती वंशावळ
11  पालगड  अदिती  अविनाश    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  अनुपमा  एकनाथ  21/07/YYYY  माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  राजश्री  जनार्दन    माहिती वंशावळ
11  बागबुरोंडी - कुरुंदवाड  नेहा  शशिकांत  29/07/YYYY  माहिती वंशावळ
14  महादाजी खंडेराव  संपदा  सुरेश    माहिती वंशावळ
12  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  छाया  प्रभाकर  23/04/YYYY  माहिती वंशावळ
12  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  तेजस्विनी  प्रभाकर  11/03/YYYY  माहिती वंशावळ
12  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  सीमा  प्रभाकर  24/02/YYYY  माहिती वंशावळ
12  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  पद्मा  लक्ष्मण  23/07/YYYY  माहिती वंशावळ
12  बागबुरोंडी - पुणे इटगे  पूर्णिमा  लक्ष्मण  20/07/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - गुहागर  रश्मि  अरुण  12/09/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - गुहागर  मिनल  रामचंद्र  15/12/YYYY  माहिती वंशावळ
10  पांगारकर - गुहागर  मधुरा  रामचंद्र  19/07/YYYY  माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  माधुरी  मधुकर    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  भाग्यश्री  चिंतामणी    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  वैदेहि  विश्वनाथ  27/12/YYYY  माहिती वंशावळ
12  बामणोली - पुणे शनिवारपेठ  प्राजक्ता  शिरीष  29/08/YYYY  माहिती वंशावळ
11  बामणोली - शिवणे  शैला  श्रीपाद  30/07/YYYY  माहिती वंशावळ
19  वेळंब - धाकटी शाखा    जयदीप    माहिती वंशावळ
18  कोळथरे - बदलापूर थोरली शाखा  शुभांगी  रमेश  27/08/YYYY  माहिती वंशावळ
12  हेदवी - हेदवी - ५  ममता  रविंद्र  01/08/YYYY  माहिती वंशावळ
11  हेदवी - हेदवी - २    किशोर  08/08/YYYY  माहिती वंशावळ
12  बोरगाव - मुंबई  सुजाता  नारायण    माहिती वंशावळ
12  बोरगाव - मुंबई  सुरेखा  नारायण    माहिती वंशावळ
12  बोरगाव - मुंबई  सरोज  गजानन  31/12/YYYY  माहिती वंशावळ
14  महादाजी खंडेराव    मिलिंद    माहिती वंशावळ