OAK KULMANDAL

आम्ही ओक - आपले स्वागत करतो.

वासिष्ठेन्द्र प्रमदा भरद्वश्वेती                   
त्रिप्रवरांद्विता: वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न:        
यजुर्वेदस्य तैत्तिरीय-शाखांतर्गत   
हिरण्यकेशी शाखाध्यायीन:

B- रक्तागटाच्या व्यक्ती
पिढीवंशावळनाववडीलांचे/पतीचे नावजन्म 
9  पांगारकर - गुहागर  अनिता  अरुण  10/04/YYYY  माहिती वंशावळ
12  पांगारकर - महाड  अभिषेक  दीपक  25/09/YYYY  माहिती वंशावळ